האתר הישראלי להנדסת תכנה

דף ראשי | מפת האתר | רשימת מושגים | מקורות נוספים | אודות

מפת האתר

דף ראשי
מפת האתר
רשימת מושגים
מקורות נוספים
אודות

חלק ראשון: מבוא

 • הקדמה
 • מיתוסים בהנדסת תכנה
 • הנדסת מערכות מבוססות מחשב
 • תהליכי תכנה
 • ניהול פרוייקט

 • חלק שני: דרישות

 • דרישות תכנה
 • תהליך הנדסת הדרישות
 • מודלים של מערכות
 • אבטיפוסים בתכנה
 • מפרטים פורמליים

 • חלק שלישי: תכן

 • תכן ארכיטקטוני
 • יצירת מבנה למערכת
 • מודל המאגר
 • מודל שרת-לקוח
 • מודל המכונה המופשטת
 • מידול השליטה והבקרה
 • שליטה מרכזית
 • שליטה כוונת אירועים
 • שליטה כוונת אירועים - המשך
 • פירוק מודולרי
 • מודלים כווני עצמים
 • מודלים כווני זרימת מידע
 • ארכיטקטורות מיוחדות לתחומן
 • מודלים כלליים
 • מודלים להתייחסות
 • בחן את עצמך
 • תכן מערכות מבוזרות
 • מאפיינים של מערכות מבוזרות
 • מערכות מבוזרות - חסרונות
 • מערכות מבוזרות - ארכיטקטורות
 • ארכיטקטורות מרובות מעבדים
 • ארכיטקטורות שרת-לקוח
 • לקוח רזה ולקוח שמן
 • לקוח רזה ולקוח שמן - המשך
 • ארכיטקטורות עצמים מבוזרים
 • CORBA
 • CORBA - המשך
 • CORBA - מבנה התשתית
 • בחן את עצמך
 • תכן כוון עצמים
 • תכן כוון עצמים - המשך
 • עצמים ומחלקות עצמים
 • עצמים ומחלקות עצמים - המשך
 • עצמים בו-זמניים
 • תהליך תכן כוון-עצמים
 • הקשר ואופני שימוש במערכת
 • תכן ארכיטקטוני
 • זיהוי עצמים
 • מודלי תכן
 • מודלי תכן - המשך
 • מפרטי ממשק לעצמים
 • התפתחות התכן
 • בחן את עצמך
 • תכן תכנת זמן אמת
 • תכן תכנת זמן אמת - המשך
 • תכן המערכת
 • מידול מערכות זמן-אמת
 • תכנות זמן-אמת
 • מבצעי זמן-אמת
 • ניהול תהליכים
 • ניהול תהליכים - המשך
 • מערכות ניטור ובקרה
 • מערכות ניטור ובקרה - המשך
 • מערכות רכישת מידע
 • בחן את עצמך
 • תכן עם מחזור
 • תכן עם מחזור - המשך
 • פיתוח מבוסס רכיבים
 • פיתוח מבוסס רכיבים - המשך
 • מסגרות ליישומים
 • מחזור מוצרי מדף
 • פיתוח רכיבים לצורך מחזור
 • משפחות יישומים
 • דפוסי תכן
 • בחן את עצמך
 • תכן ממשקי משתמש
 • עקרונות
 • הידודיות
 • הצגת מידע
 • הצגת מידע - המשך
 • שימוש בצבע
 • הודעות שגיאה
 • תכן מערכת עזרה
 • תעוד למשתמש
 • הערכת הממשק
 • בחן את עצמך
 • חלק רביעי: מערכות קריטיות

 • מהימנות
 • מהימנות - המשך
 • מערכות קריטיות
 • זמינות ואמינות
 • זמינות ואמינות - המשך
 • בטיחות
 • אבטחה
 • בחן את עצמך
 • מפרטים של מערכות קריטיות
 • מפרטי אמינות תכנה
 • מדדים לאמינות
 • דרישות אמינות מערכתיות
 • מפרטי בטיחות
 • ניתוח סכנות וסיכונים
 • ניתוח עץ תקלות
 • הערכת סיכונים
 • הפחתת סיכונים
 • מפרטי אבטחה
 • בחן את עצמך
 • פיתוח מערכות קריטיות
 • מזעור תקלות
 • המנעות משגיאות
 • הסתרת מידע
 • תהליכי תכנה אמינים
 • סבולת לתקלות
 • טיפול בחריגות
 • גילוי תקלות
 • הערכת נזקים
 • התאוששות מתקלות
 • ארכיטקטורות סובלות תקלות
 • תכן מערכות בטוחות
 • בחן את עצמך

 • חלק חמישי: בדיקתיות

 • אימות ותיקוף
 • תכנון אימות ותיקוף
 • עריכת ביקורת לתכנה
 • עריכת ביקורת לתוכנית
 • ניתוח סטטי אוטומטי
 • שיטת החדר הנקי
 • בחן את עצמך
 • בדיקות תכנה
 • בדיקת שגיאות
 • בדיקות קופסה שחורה
 • מחלקות שקילות
 • בדיקות מבוססות מבנה
 • בדיקת מסלולים
 • בדיקות כילול
 • בדיקות מעלה-מטה ומטה-מעלה
 • בדיקת ממשקים
 • בדיקת עומס
 • בדיקת מערכות כוונות עצמים
 • שולחן-עבודה לבדיקות
 • בחן את עצמך
 • אימות מערכות קריטיות
 • תיקוף המהימנות
 • מתאר הפעלה
 • חיזוי המהימנות
 • הבטחת הבטיחות
 • הבטחת תהליכים
 • בדיקות בטיחות בזמן ריצה
 • הערכת האבטחה
 • בחן את עצמך

 • חלק שישי: ניהול

 • ניהול אנשים
 • הערכת עלות תכנה
 • ניהול איכות
 • שיפור תהליכים

 • חלק שביעי: התפתחות

 • מערכות מסורתיות
 • מבנים של מערכות מסורתיות
 • תכן מערכות מסורתיות
 • הערכת מערכות מסורתיות
 • הערכת שווי עסקי
 • הערכת איכות המערכת
 • בחן את עצמך
 • שינויים בתכנה
 • דינמיקת התפתחות תכנה
 • תחזוקת תכנה
 • תהליך התחזוקה
 • התפתחות ארכיטקטונית
 • בחן את עצמך
 • הנדוס-מחדש של תכנה
 • ניהול תצורה

 • חלק שמיני: קוד פתוח

 • הקדמה
 • מי משתתף בפיתוח ?
 • מי מנהל את זה ?
 • איך עושים מזה כסף ?

 • חלק תשיעי: תכנות מוקצן

 • מה זה תכנות מוקצן ?
 • הרעיון מאחורי התפיסה
 • טכניקות
 • המצב כיום
 • לתחילת הדף
  ©איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן