האתר הישראלי להנדסת תכנה

דף ראשי | מפת האתר | רשימת מושגים | מקורות נוספים | אודות
הידודיות הצגת מידע - המשך

הצגת מידע

כל מערכת הידודית צריכה דרך כזו או אחרת להציג את הנתונים ותוצאות הפעולות שלה למשתמש. למעשה, כל הדרכים שמנינו עבור קבלת מידע מהמשתמש תקפה גם לגבי הצגתו.

כבר ציינו את חשיבות ההפרדה בין שכבת התצוגה לשכבות הנתונים והלוגיקה. הסיבה לכך אינה רק יצירת אי-תלות בין השכבות, אלא גם כורח מעשי. הממשק מתוכנן בדרך כלל על ידי אדם אחר מאלו המתכננים את שכבות הנתונים והלוגיקה, מכיון שתחום ההתמחות שלו נפרד מאלה שלהם.
הנה תרשים כללי לתהליך התצוגה:חלק ניכר מדפוסי התכן שהזכרנו נועדו לאפשר הפרדה מוצלחת כזו בתכן כוון-עצמים. נראה כאן מודל שפותח לפני היות הדפוסים (אם כי אינו כל כך רחוק מהם, תפיסתית), שכבר ראינו בעבר: מודל MVC.

מודל MVC הוכנס למעשה לשימוש המוני בשפת Smalltalk, בשנות ה- 80' המוקדמות. הוא מאפשר תמיכה במספר תצוגות שונות של אותם נתונים.לכל תצוגה ממשק משלה לצורך הידודיות עם המשתמש.
הנה שוב המבנה הכללי של המודל:הנתונים שיש להציג נארזים בישות מסוג מודל. לכל מודל יכולות להיות מספר ישויות תצוגה. כל ישות תצוגה היא מודל הצגה אחר לנתונים. לכל מודל תצוגה יש ישות בקר מתאים. הבקר מאפשר לשנות את הנתונים על פי המודל המציג אותם על המסך. כך, למשל, יכולים נתונים מספריים להיות מוצגים בטבלה, בהסטוגרמה, בדיאגרמת עיגול ועוד. מובן שהדרך לטפלל את הנתונים בכל שיטת תצוגה היא שונה, ומכאן הצורך בבקר צמוד.

הידודיות לתחילת הדף הצגת מידע - המשך
©איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן