האתר הישראלי להנדסת תכנה

דף ראשי | מפת האתר | רשימת מושגים | מקורות נוספים | אודות
הקשר ואופני שימוש במערכת זיהוי עצמים

תכן ארכיטקטוני

לאחר שמופו הקשרים בין המערכת לסביבתה, ניתן לעשות בהם שימוש כבסיס לתכן ארכיטקטורת המערכת. כמובן שיש לשלב מידע זה עם ידע כללי בנושא תכן ארכיטקטוני ועם ידע מפורט בתחום בו פועלת המערכת.

תחנת מזג-האוויר האוטומטית הינה מערכת פשוטה למדי ואת הארכיטקטורה שלה ניתן, שוב, ליצג כמודל שכבות. בשפת UML התיאור של התחנה יראה כך:התחנה כולה מיוצגת כמארז, והשכבות בה כמארזים המוכללים בה. ניתן לראות כאן גם דוגמא לאופן הוספת ההערות לתכן בשפת UML.
שלוש השכבות מהן מורכבת המערכת הן:

  • שכבת הממשק האחראית על כלל התקשורת עם חלקים אחרים של המערכת ועל אספקת ממשקים חיצוניים אל המערכת.
  • שכבת איסוף הנתונים האחראית על ניהול איסוף המידע מהמכשור וסיכומו לפני שליחתו למערכת יצירת המפות.
  • שכבת המכשור, המהווה כימוס של כלל המכשור שנמצא בשימוש לצורך איסוף מידע גולמי על תנאי מזג-האוויר.
  • ככלל, כדאי לנסות לפרק את המערכת כך שהארכיטקטורות יהיו פשוטות ככל האפשר. כלל אצבע טוב הוא שרצוי שמספר הישויות הבסיסיות הכלולות בארכיטקטורה לא יעלה על שבע. כל אחת מהישויות האלו ניתנת לתיאור בנפרד אבל אפשר, כמובן, להכליל תאור קצר שלהן בתרשים הכללי, כפי שעשינו כאן.

    הקשר ואופני שימוש במערכת לתחילת הדף זיהוי עצמים
    ©איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן