האתר הישראלי להנדסת תכנה

דף ראשי | מפת האתר | רשימת מושגים | מקורות נוספים | אודות
ניתוח עץ תקלות הפחתת סיכונים

הערכת סיכונים

תהליך זה מטפל בכל סכנה בנפרד. הוא מעריך את הנזק שהסכנה עלולה לגרום, את הסבירות להתרחשותה ואת הסיכוי להתרחשות תאונה בעקבותיה. תוצאת התהליך עבור כל סכנה היא הצהרת קבילות, המסווגת את הסכנה לאחת מבין הקטגוריות הבאות:

 • סכנות בלתי נסבלות: על המערכת להיות בנויה כך שסכנה כזו לעולם לא תתממש, או לחלופין לא תוכל לגרום לתאונה.
 • סכנות בלתי סבירות ככל הניתן באופן מעשי: על המערכת להיות בנויה כך שסכנה כזו תגרום לתאונה תהיה נמוכה ככל האפשר, בכפוף לאילוצי עלות וזמן פיתוח.
 • סכנות נסבלות: המפתחים יעשו כל מאמץ למנוע גרימת תאונה מסכנות כאלה, אך מבלי להגדיל את עלות וזמן הפיתוח ומבלי להעמיס על המערכת דרישות אמינות מערכתיות נוספות.
 • הנה תרשים המתאר את היחס בין חומרת הסכנה ובין עלות מניעתה:  ניתן לראות בתרשים שעלות המניעה של סכנה (החלק הרחב בתרשים) עולה עם חומרתה (הציר האנכי בתרשים). הקווים המפרידים בין האיזורים השונים הם דינאמיים ומשתנים מתחום לתחום. עם זאת, ניתן לומר באופן כללי שהם יורדים והולכים עם הזמן, היינו – סכנות שבעבר נחשבו נסבלות נחשבות כיום כבלתי סבירות ואפילו בלתי נסבלות. הסיבה לכך היא מודעות גוברת והולכת לבטיחות בעולם.
  בכל זאת, תהליך הערכת הסיכונים עדיין נשען על מושגים איכותיים כמו "סביר", "נדיר" וכו'. היות ותאונות הן בסופו של דבר עניין לא-שכיח, הרי שקשה לבחון את טיב ההערכות הללו.

  ניתוח עץ תקלות לתחילת הדף הפחתת סיכונים
  ©איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן