האתר הישראלי להנדסת תכנה

דף ראשי | מפת האתר | רשימת מושגים | מקורות נוספים | אודות
מערכות ניטור ובקרה - המשך בחן את עצמך

מערכות רכישת מידע

מערכות רכישת מידע מהוות מחלקת נוספת של מערכות זמן-אמת המבוססות בדרך כלל על מודל ארכיטקטוני אחד. מערכות אלה אוספות מידע מחישנים לצורך עיבוד וניתוח בהמשך.

כדי להדגים סוג זה של מערכת, בחן את המערכת המוצגת להלן:זהו מודל של מערכת האוספת מידע מחישנים המנטרים את שטף החלקיקים בכור גרעיני. נתוני החישן מוכנסים לחוצץ, ממנו הם מוצאים לצורך עיבוד והצגת רמת השטף הממוצעת על מסך המפעיל.

לכל חישן צמוד תהליך הממיר את קלט השטף האנלוגי לאות דיגיטלי. התהליך מעביר את רמת השטף הזו, יחד עם מספר הזיהוי של החישן, אל תוך חוצץ הנתונים. התהליך האמון על עיבוד הנתונים שולף את הנתונים מהחוצץ, מעבד אותם ומעביר לתהליך התצוגה לצורך הפיכתם לפלט בעמדת המפעיל.

במערכות כאלו תתכן אי התאמה בין קצב עיבוד הנתונים לקצב רכישתם. למרות שבאופן עקרוני ברור שקצב עיבוד נמוך מדי יגרום לעיבוד מידע, הרי שגם אם קצב העיבוד מספק, הרי שעדיין יתכן עומס רגעי בתהליך העיבוד או בקריאות מהחישנים שיגרמו לעיכוב בעיבוד. כדי לתאם בין רכישת המידע לעיבודו רוב מערכות רכישת המידע עושות שימוש בחוצץ מעגלי (או חוצץ טבעת). התהליך המפיק את הנתונים (היצרן) מוסיף נתונים לחוצץ והתהליך המשתמש בהם (הצרכן) שולף אותם מן החוצץ.
הנה המבנה הסכמטי של חוצץ מעגלי:מובן שיש לממש מניעה הדדית על מנת למנוע את היצרן והצרכן מלגשת בו-זמנית לאותו איבר בחוצץ. על המערכת גם לוודא שהיצרן אינו מנסה להוסיף נתונים לחוצץ מלא ושצרכן אינו מנסה לשלוף מידע מחוצץ ריק.

מערכות ניטור ובקרה - המשך לתחילת הדף בחן את עצמך
©איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן