האתר הישראלי להנדסת תכנה

דף ראשי | מפת האתר | רשימת מושגים | מקורות נוספים | אודות
מערכות ניטור ובקרה מערכות רכישת מידע

מערכות ניטור ובקרה - המשך

חלוקת יכולות המערכת לתהליכים בו-זמניים היא השלב הבא בתהליך התכן. ישנם שלושה סוגי חישנים שיש לדגום באופן מחזורי, לכן לכל סוג חישן יש תהליך משלו. ישנה מערכת מונעת-פסיקות המטפלת בנפילות ומיתוג מתח, מערכת תקשורת, מסנתז קול, מערכת אזעקה קולית ומערכת מיתוג אורות. כל מערכת כזאת נשלטת על ידי תהליך עצמאי. ארכיטקטורת המערכת המתגבשת נראית איפוא כך:החיצים המחברים בין תהליכים מייצגים זרימת מידע. החיצים המציינים תדירות מתייחסים לכמות הפעמים המינימלית שתהליך צריך להתבצע בשנייה. 200 גלאי התנועה, למשל, נדגמים פעמיים בשנייה, כך שהתהליך האחראי להם מתבצע 400 פעם בשניה (כלומר בתדירות של 400 הרץ).
החיצים המקווקוים מייצגים גירויים לא-מתוזמנים. התיאור על הקווים מציין את הגירוי שגרם לתהליך להיות מתוזמן לביצוע.

לאחר שארכיטקטורת המערכת נקבעה יש לתכן אלגוריתמים לעיבוד הגירויים ויצירת תגובה. כפי שציינו קודם לכן, שלב תכן מפורט זה הכרחי בשלב מוקדם של התכן על מנת לוודא שהמערכת תעמוד באילוצי התזמון המוגדרים לה. אם האלגוריתמים המתקבלים הם מורכבים, יתכן שידרשו שינויים באילוצי התזמון. בדרך כלל, אם אין מדובר בעיבוד אותות, האלגוריתמים במערכות זמן-אמת פשוטים מאוד. הם כוללים בסך הכל בחינת קטע זכרון וביצוע חישוב פשוט או שיגור אות. זהו המקרה במערכת הפריצה שלנו, ולכן הושמט שלב זה מתהליך התכן.

השלב הסופי בתהליך התכן הוא תכן של מערכת זימון המבטיחה שכל תהליך יזומן כך שיעמוד באופן שוטף במועדים האחרונים שלו. בדוגמא שלנו, המועדים האחרונים אינם כה קשיחים.
התהליכים הדוגמים חישנים יחלקו כולם באותה רמת עדיפות. התהליך המטפל בנפילות מתח יהיה בעל עדיפות גבוהה יותר - ברמת פסק. לתהליכים המנהלים את מערכת האזעקה תהיה עדיפות זהה לזו של תהליכי החישנים. אם המערכת תמומש ב – Java, המכונה הוירטואלית של Java תנהל את תזמון התהליכים.

מערכת גילוי הפריצה היא מערכת ניטור יותר, ולא מערכת בקרה, היות ואין בה מנגנוני גישה המושפעים ישירות מערכי החישנים. דוגמא למערכת בקרה היא מערכת בקרת חימום בבניינים. מערכת כזו מנטרת את חישני הטמפרטורה בחדרים שונים בבניין ומפעילה או מכבה יחידות חימום על פי הטמפרטורה הנוכחית בחדר והטמפרטורה שכוונה בתרמוסטט של אותו חדר. התרמוסטט גם שולט במיתוג התנור במערכת.

הנה הארכיטקטורה של מערכת זו. ניכר לעין כי צורתה הכללית דומה לזו של מערכת הפריצה. פיתוח נוסף של דוגמא זו נשאיר כתרגיל לקורא.

מערכות ניטור ובקרה לתחילת הדף מערכות רכישת מידע
©איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן