האתר הישראלי להנדסת תכנה

דף ראשי | מפת האתר | רשימת מושגים | מקורות נוספים | אודות
הערכת מערכות מסורתיות הערכת איכות המערכת

הערכת שווי עסקי

מתברר שאין זה קל לגבש אומדן כמותי של שוויה העסקי של המערכת.
ניתן לקבל הערכה על פי תחשיבים כאלה ואחרים (עלות החלפת רכיבים, משכורות לצוות התחזוקה וכו'). אליהם יש לצרף נתונים שיש לאסוף מפי גורמים נוספים בארגון:
יש לברר במחלקות השירות (משתמשי המערכת) עד כמה תורמת או מעכבת המערכת את עבודתם. אם המערכת הישנה אינה מאפשרת לטפל ביותר מלקוח אחד בשעה, היא גורמת כנראה הפסד לעסק.
יש לברר אצל מדגם מייצג של לקוחות ולקוחות פוטנציאליים אם טיב השירות הממוחשב שהם נחשפים אליו משפיע על כמות העסקאות שהם מבצעים עם הארגון.

נתונים אלו, הנאספים בתוך הארגון, כדאי להשוות לנתונים מקבילים (אם קיימים כאלו) של ארגונים מקבילים מהתחום. הסיבה לכך כפולה: ראשית, משום שהדבר משליך ישירות על הארגון עצמו (ניתן להתייחס לארגון המקביל כמקרה מבחן לשיפור היכולת) ושנית, משום שקיומן של מערכות חדישות יותר בארגונים מקבילים משליך באופן מיידי על שווי המערכת לארגון: ארגון הנודע במערכותיו הישנות מפסיד נקודות בדעת הקהל ועלול להפסיד בעקבות כך לקוחות.

הערכת מערכות מסורתיות לתחילת הדף הערכת איכות המערכת
©איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן