האתר הישראלי להנדסת תכנה

דף ראשי | מפת האתר | רשימת מושגים | מקורות נוספים | אודות
שיטת החדר הנקי

בחן את עצמך

לפניך מבחן קצר לפיו תוכל לקבוע את מידת הבנתך את הפרק שקראת זה עתה.

1) איזו מהבדיקות הבאות אינן ניתנות לביצוע על ידי מנתחים סטטיים ?

בדיקת טיפול בכל הערכים החוזרים משגרה
ניתוח כל מסלולי הביצוע האפשריים בקוד
איתור משתנים לא מאותחלים
תשובות 1 ו - 3 נכונות

2) איזו מהבדיקות הבאות מוודאת שתוספות למערכת לא מייצרות שגיאות ברכיבים תקינים ?

בדיקות סטטיסטיות
בדיקות לגילוי פגמים
בדיקות תסוגה
בדיקות התקדמות

3) מה היתרון בגישת החדר הנקי ?

הגבלת שגיונות הלקוח ליחידות תכנה מצומצמות
זמן בדיקה ארוך יותר לרכיבים מהותיים
מערכת בסיסית עובדת כבר בשלב מוקדם של הפיתוח
כל התשובות נכונות

4) מה אינו חלק מתפקידו של צוות הביקורת ?

הצעת פתרונות
גילוי שגיאות לוגיות
גילוי שגיאות טכניות
אף תשובה אינה נכונה

5) מדוע קשה לגלות שגיאות בעזרת בדיקות ?

קשה מאוד לנסח תכניות בדיקה פורמליות
בדרך כלל לא ניתן להמשיך בבדיקה לאחר התרחשות בדיקה
הבודק צריך לשחזר את צעדיו כדי לבודד את הצעד שגרם לשגיאה
תשובות 2 ו - 3 נכונות

שיטת החדר הנקי לתחילת הדף
©איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן