האתר הישראלי להנדסת תכנה

דף ראשי | מפת האתר | רשימת מושגים | מקורות נוספים | אודות
מודלים כלליים בחן את עצמך

מודלים להתייחסות

מודלים ארכיטקטוניים כלליים משקפים את המשותף בארכיטקטורות של מערכות קיימות. מודלים להתייחסות, לעומת זאת, נבנים כתוצאה של מחקר ולימוד מרחב הבעיה. הם מייצגים, למעשה, ארכיטקטורה אידאלית שכוללת את כל התכונות שמערכות מסוג זה צריכות להכיל.

מודל להתייחסות יכול לשמש כבסיס למימוש מערכת. זו בהחלט היתה הכוונה מאחורי מודל OSI (המכונה גם "מודל שבע השכבות") לקישור מערכות פתוחות.מטרת המודל היתה לשמש כתקן: אם מערכת תואמת את המודל, היא אמורה להיות מסוגלת לתקשר עם מערכות אחרות שתואמות למודל.עם זאת, מודלים להתייחסות אינם צריכים לשמש באופן רגיל כצעד ראשון בדרך למימוש. תפקידם העיקרי הוא לשמש כאמצעי השוואה למערכות שונות מאותו תחום, ולספק מילון מונחים לצורך השוואה. הם משמשים כתקן כנגדו ניתן להעריך מערכות.

מתכנני מודל OSI קבעו לעצמם כמטרה לייצר תקן אחיד לתקשורת בין מערכות פתוחות, שיאפשר לא רק תקשורת סטנדרטית אלא גם התפתחות עם הזמן. הכוונה היתה לאפשר לבוני המערכות האלו גמישות מספיקה שתאפשר להם להתקדם עם הטכנולוגיה. לשם כך תוכננו שבע שכבות, שכל אחת מהן תלויה רק בזו שתחתיה, על מנת שמימושים ספציפיים שלהן יוכלו להיות מוחלפים בקלות.

בפועל התברר שהמודל כלל שכבות רבות מדי. היות והתכונות הלא-פונקציונליות (כלומר אלו שלא היו חלק מתקן התקשורת) לא הוגדרו, נאלצו מפתחים רבים להגדיר אותן בעצמן ולעתים עשו זאת תוך יצירת שכבות לא תקניות. כתוצאה מכך, החלפת מימוש ספציפי של שכבה במימוש אחר, מודרני יותר, הפך לכמעט בלתי ישים, ודרש מאמץ ניכר.
במציאות הועדף מודל פשוט יותר, המכיל פחות שכבות ולכן גם פחות פוטנציאל לסטייה ממנו, מודל TCP/IP. עם זאת, אין בכך כדי לגרוע מחשיבותו של המודל כבסיס מבני וכמימוש מערכתי של מודל תקשורת בין מערכות.

מודלים כלליים לתחילת הדף בחן את עצמך
©איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן