האתר הישראלי להנדסת תכנה

דף ראשי | מפת האתר | רשימת מושגים | מקורות נוספים | אודות
מודלי תכן מפרטי ממשק לעצמים

מודלי תכן - המשך

מודל תתי מערכות הוא אחד המודלים הסטאטיים השימושיים ביותר. הנה תרשים כזה עבור תחנת מזג האויר שלנו:התרשים מראה כיצד ניתן לארגן את העצמים במערכת לקבוצות על פי קשר לוגי. בשפת UML המארז הוא מבנה לוגי בלבד, אבל הוא עשוי להשפיע בעקיפין על מבנים פיזיים הקיימים במערכות תכנה (כגון ספריות) היות ונוח לקבץ פיזית קטעי תכנה קשורים לוגית. לעתים קיבוץ כזה גם נכפה על ידי שפת התכנות, וזיהוי מוקדם של התלויות הללו עשוי לחסוך למתכנתים זמן ומאמץ רבים.

אחד המודלים הדינאמיים השימושיים והמובנים ביותר הוא תרשים הרצף, המתעד לכל מקרה של יחסי גומלין את רצף יחסי הגומלין בין עצמים המתרחשים. הנה תרשים כזה עבור אירוע בקשת מידע על ידי מערכת יצירת המפות מתחנת מזג-האויר:במודל רצף, העצמים ממוקמים על הציר האופקי כאשר הזמן הוא הציר האנכי. לכל עצם מקושר קו אנכי המשמש לתיאור העצם בזמן. יחסי גומלין בין עצמים מיוצגים על ידי חיצים מתויגים המקשרים בין קווים אנכיים.
שים לב: החיצים אינם מייצגים זרימת מידע אלא הודעות או אירועים בסיסיים ביחס הגומלין המתואר. מלבן צר המופיע לאורך קו-זמן של עצם מייצג את הזמן שבו עצם זה שולט במערכת (ולמעשה מריץ קוד שלו הרלוונטי לאירוע). העצם נוטל את השליטה במערכת (בציר הזמן) בצד העליון של המלבן ומשחרר אותה לעצם אחר בצדו התחתון.
כאשר יוצרים מסמך תכן כדאי ליצור תרשים רצף לכל יחס גומלין משמעותי במערכת. אם פותח מודל אופני שימוש רצוי ליצור לכל אחד מהם תרשים רצף.

תרשימי רצף משמשים למידול ההתנהגות המשולבת של מספר עצמים, אבל יש לעתים צורך לסכם את ההתנהגות של עצם בודד בתגובה להודעות שונות שהוא עשוי לקבל. לשם כך שפת UML מציעה את תרשים המצבים, המתאר כיצד מצבו של עצם משתנה בעקבות הודעות שהוא מקבל.

הנה תרשים מצבים עבור מחלקת WeatherStation:מצבו של העצם משתנה בעקבות הודעות (או בקשות שירות) המסומנות כקריאות לשגרה, או בעקבות עיבוד פנימי של העצם (כמו למשל סדרת המעברים ממצב כיול למצב שידור. מעבר בין מצבים שאין ביניהם חץ אינו אפשרי.

מודלי תכן לתחילת הדף מפרטי ממשק לעצמים
©איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן