האתר הישראלי להנדסת תכנה

דף ראשי | מפת האתר | רשימת מושגים | מקורות נוספים | אודות
זיהוי עצמים מודלי תכן - המשך

מודלי תכן

מודלי תכן מראים את מחלקות העצמים במערכת ואת היחסים השונים ביניהן, היכן שנדרש. מודלי התכן הם למעשה התכן. הם מהווים את הגשר שבין דרישות המערכת למימושה. מכאן שהם מכילים ניגוד עניינים מובנה: מצד אחד, עליהם להיות מופשטים מספיק על מנת שלא יסתירו את הקשר בינם ובין דרישות המערכת, ומצד שני עליהם להכיל מספיק פרטים עבור התוכניתנים האמורים להפיק מהם החלטות מימוש.

בדרך כלל עוקפים קושי זה על ידי יצירת מודלים שונים ברמות פירוט שונות. כאשר הקשר בין מהנדסי המערכת (מגדירי הדרישות), הארכיטקטים והתוכניתנים הוא הדוק ניתן לעתים להסתפק במודלים המופשטים ולבצע החלטות תכן ספציפיות במהלך מימוש המערכת. כאשר הקשר הוא רופף, לעומת זאת (אם, למשל, המערכת תמומש בשלבים ויש חשש שצוות הדרישות כבר לא יהיה זמין), יש צורך במודלים מפורטים יותר.

צעד חשוב בתהליך התכן, אם כן, הוא ההחלטה באיזה מודל תכן לעשות שימוש, ובאיזו רמת פירוט לבנות אותו. החלטה זו תלויה גם בסוג המערכת בפיתוח. מערכת עיבוד סדרתית תתוכן לרוב באופן אחר ממערכת זמן-אמת משובצת מחשב, ולכן גם במודלי תכן שונים.

ישנם שני סוגים של מודלי תכן הנמצאים בשימוש לצורך תיאור תכן כוון-עצמים:

  • מודלים סטאטיים המתארים את המבנה הסטאטי של המערכת במונחים של מחלקות עצמים והקשרים ביניהם. יחסים חשובים שעשויים להיות מתועדים בשלב זה הם יחסי הכללה, יחסי משתמש ב-/בשימוש על ידי, ויחסי הרכבה.
  • מודלים דינאמיים המתארים את המבנה הדינמי של המערכת ומראים את יחסי הגומלין בין עצמים (ולא מחלקות) במערכת. יחסי גומלין שעשויים להיות מתועדים בשלב זה כוללים רצפים של בקשות שירות המתבצעות על ידי עצמים שונים והדרך בה מצב המערכת מתקשר ליחסי גומלין אלה.
  • שפת UML מספקת מספר רב של מודלים סטאטיים ודינאמיים מהם ניתן להפיק מסמך תכן. נציג כאן שלושה מתוכם:
  • מודל תתי-מערכות, המראה קיבוצים לוגיים של עצמים לתתי-מערכות אחידות. מודלים כאלה מיוצגים על ידי סוג של תרשים מחלקות בו כל תת-מערכת מוצגת כמארז. מודלי תתי-מערכות הם מודלים סטאטיים.
  • מודל רצף, המראה את רצף יחסי הגומלין בין העצמים. מודלים כאלה מיוצגים על ידי תרשים רצף או שיתוף-פעולה של UML. מודלי רצף הם מודלים דינאמיים.
  • מודל מכונת מצבים, המראה כיצד עצם בודד משנה את מצבו הפנימי בתגובה לאירועים שונים. מודלים כאלה מיוצגים בשפת UML על ידי תרשים מצבים. מודלי מכונת מצבים הם מודלים דינאמיים.
  • זיהוי עצמים לתחילת הדף מודלי תכן - המשך
    ©איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן