האתר הישראלי להנדסת תכנה

דף ראשי | מפת האתר | רשימת מושגים | מקורות נוספים | אודות
מערכות רכישת מידע

בחן את עצמך

לפניך מבחן קצר לפיו תוכל לקבוע את מידת הבנתך את הפרק שקראת זה עתה.

1) איזה מהרכיבים הבאים לא סביר שימצא במבצע זמן-אמת ?

מתזמן
שגרת טיפול בפסיקות
שעון זמן אמת
אף תשובה אינה נכונה

2) מה מבדיל מערכת זמן-אמת "רכה" ממערכת זמן-אמת "קשיחה" ?

משמעות אי העמידה בזמני התגובה הנדרשים
אופן המימוש: בחומרה או בתכנה
אופן הגדרת דרישות התגובה: במדויק או באופן כללי
תחום היישום: צבאי או אזרחי

3) לאיזו רמת עדיפות יש לשייך תהליך האחראי לטיפול בתקלות חומרה

רמת שעון
רמת פסק
רמת מערכת הפעלה
רמת שגיאה

4) מהו ההבדל בין מערכות ניטור למערכות בקרה ?

מערכות ניטור קיימות בתחום הרפואה. מערכות בקרה הן תעשייתיות
מערכות ניטור דורשות מפעיל אנושי. מערכות בקרה הן אוטומטיות לחלוטין
מערכות ניטור פועלות בתגובה לאירוע חריג. מערכות בקרה דוגמות באופן רציף את החיישנים
אף תשובה אינה נכונה

5) מדוע יש צורך בחוצץ במערכות רכישת מידע ?

חוצץ נדרש על ידי התקן למערכות כאלו. אין בו כל צורך אמיתי
על מנת לאפשר למערכת להתגבר על עומס רגעי
על מנת לאפשר למערכת לקרוא ולכתוב מהחיישן בו זמנית
תשובות 2 ו - 3 נכונות

6) מדוע שגרות שירות לפסיקות צריכות להיות קצרות ככל הניתן ?

מכיון שמוקצה להן קטע זכרון מוגבל
אין כל צורך כזה. אלו שגרות רגילות לכל דבר
מכיון שהמעבד אינו יכלו לפעול זמן רב ברמת פסק
מכיון שפסיקות נוספות חסומות באותו זמן ועלולות לא לקבל שירות

7) לאיזו בעיה עלול להביא זימון לא-מונע ?

לכך שפעולות יקטעו באמצען ולא יושלמו
לכך שתהליך בעלי עדיפות גבוהה לא יופעלו בזמן
לכך שתהליכים נמוכי עדיפות לעולם לא יקבלו זמן עיבוד
כל התשובות נכונות

מערכות רכישת מידע לתחילת הדף
©איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן