האתר הישראלי להנדסת תכנה

דף ראשי | מפת האתר | רשימת מושגים | מקורות נוספים | אודות
הבטחת הבטיחות בדיקות בטיחות בזמן ריצה

הבטחת תהליכים

בגלל הבעייתיות הרבה בהבטחת רמת הבטיחות של המערכת ובגלל האופי המיוחד של דרישות הבטיחות (שהן כזכור דרישות אוסרות הקובעות מה על המערכת לא לעשות) קשה מאוד להוכיח כי המערכת אכן בטוחה.

מסיבה זו כדאי להבטיח כי תהליכי הפיתוח מייצרים מערכת בטוחה. תהליכים פיתוח כאלה משלבים מערכת רישום המנהלת מעקב אחרי בעיות בטיחות שזוהו וטופלו, מינוי אחראי בטיחות לפרויקט וביצוע שוטף של ביקורות בטיחות לכל אורך הפיתוח.

נושא הבטיחות מטופל בצורה מלאה רק כאשר מבוצעת הקצאה שמית של מפגעי בטיחות שזוהו לאנשים ספציפיים בצוות. מרגע ההקצאה נמצא המפגע באחריות אותו איש צוות והטיפול המלא והשלם בו הופך לחלק בלתי נפרד מתפקידו. מסיבה זו חשוב לוודא כי אנשי הפיתוח (או לפחות ראשי הצוותים המפקחים עליהם) הם מהנדסים מנוסים המכירים בחשיבותו של נושא הבטיחות.

רצוי שאחראי הבטיחות לא יהיה חלק מצוות הפיתוח. נושא הבטיחות במערכות קריטיות חשוב דיו כדי להקצות לו אדם אשר יעסוק אך ורק בו. למעשה, ברוב המקרים קיומו של תקן כזה במצבת כח האדם של הפרויקט יהיה חלק מהחוזה הנחתם עם הארגון המפתח מכח דרישת הלקוח, המעוניין כמובן ברמת בטיחות גבוהה במערכת שיקבל לידיו.

הבטחת הבטיחות לתחילת הדף בדיקות בטיחות בזמן ריצה
©איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן