האתר הישראלי להנדסת תכנה

דף ראשי | מפת האתר | רשימת מושגים | מקורות נוספים | אודות
תכן מערכות מבוזרות מערכות מבוזרות - חסרונות

מאפיינים של מערכות מבוזרות

ניתן להצביע על ששה מאפיינים עיקריים של מערכות מבוזרות:

  • שיתוף משאבים: מערכת מבוזרת מאפשרת שיתוף במשאבי חמרה ותכנה דרך רשת התקשורת. המשאב המשותף יכול להיות מדפסות, התקני אחסון, מהדרים וכיוצא בזה.
  • פתיחות: הפתיחות של מערכת היא מידת יכולתה להתרחב על ידי שילוב משאבים לא מקוריים בה. מערכות מבוזרות הן מערכות פתוחות המכילות בדרך כלל חמרה ותכנה של יצרנים שונים. מערכות פתוחות נהנות מתחזוקה זולה ואמינות גבוהה יותר ממערכות סגורות.
  • בו-זמניות: במערכת מבוזרת מספר תהליכים יכולים לרוץ בו זמנית, על מספר מחשבים ברשת. התהליכים מסוגלים לתקשר זה עם זה דרך הרשת לצורך עבודתם.
  • יכולת הרחבה: מערכות מבוזרות ניתנות להרחבה על ידי הוספת מרכיבים נוספים המספקים יכולות חדשות הנוספות למערכת.
  • סבולת לתקלות: הזמינות הקבועה של מספר מחשבים והיכולת לשכפל מידע בין מחשבים מאפשרות למערכות מבוזרות לעמוד בסוגים שונים של תקלות חמרה ותכנה במטרה לספק שירות גם בזמן תקלה.
  • שקיפות: שקיפות משמעה הסתרת האופי המבוזר של המערכת מעיני המשתמש. פעמים רבות אחת ממטרות התכן היא להעניק למערכת שקיפות מקסימלית (כמו למשל במקרה של שרת האינטרנט, הנתפס כשרת בודד אבל בנוי למעשה מאוסף שרתים יתירים), אבל ישנם גם מקרים בהם המשתמש נחשף למבנה המערכת על מנת לאפשר לו לעשות שימוש מושכל יותר במשאבים העומדים לרשותו (כמו בדוגמת המדפסות המשותפות).
  • תכן מערכות מבוזרות לתחילת הדף מערכות מבוזרות - חסרונות
    ©איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן