האתר הישראלי להנדסת תכנה

דף ראשי | מפת האתר | רשימת מושגים | מקורות נוספים | אודות
מאפיינים של מערכות מבוזרות

תכן מערכות מבוזרות

בפרק זה:
 • נסקור את היתרונות והחסרונות המרכזיים של ארכיטקטורות של מערכות מבוזרות
 • נראה גישות שונות לפיתוח ארכיטקטורות שרת-לקוח
 • נבין את ההבדלים בין ארכיטקטורות שרת-לקוח ועצמים מבוזרים
 • נתאר את המושג של "סוכן גישה לעצמים" ואת העקרונות העומדים בבסיס תקן CORBA
 • מטרתו של פרק זה היא לתאר בפירוט רב יותר את הארכיטקטורות של מערכות תכנה מבוזרות.
  כיום למעשה כמעט כל המערכות הממוחשבות הינן מערכות מבוזרות. מערכת מבוזרת היא מערכת שבה עיבוד המידע מבוזר בין מספר מחשבים, ואינו מוגבל למכונה אחת. למערכות כאלו יש מספר מאפיינים הדורשים התייחסות מיוחדת בזמן התכן. ראינו חלק מהנושאים הללו כשהצגנו את מודל שרת-לקוח, אבל נחזור ונתאר אותם בפירוט רב יותר כאן.
  עד לפני מספר לא רב של שנים היו רוב מערכות המחשב ריכוזיות. הן רצו על מחשב מרכזי חזק שאליו היו מחוברים מסופים. למסופים היתה יכולת עיבוד אפסית והם שימשו אך ורק לקלט/פלט. במערכות כאלו נושא הביזור לא הטריד את המהנדסים מכיון שלא היה קיים כלל.

  ישנם כיום שלושה סוגים עיקריים של מערכות:

 • מערכות אישיות, שאינן מבוזרות ומיועדות לרוץ על מחשב אישי או תחנת עבודה. דוגמאות למערכות כאלו הן מעבדי תמלילים, גליונות אלקטרוניים ועוד.
 • מערכות משובצות, הרצות על מעבד יחיד או על קבוצה מאוגדת של מעבדים. דוגמאות למערכות כאלו הן מחשבי טיסה, בקרים של מכשירי חשמל ביתיים ועוד.
 • מערכות מבוזרות, שבהן התכנה רצה על אוסף מעבדים המאוגדים באופן רופף בלבד ומשתפים פעולה בעזרת רשת תקשורת. דוגמאות למערכות כאלו הן מערכות כספומט, שרתי אינטרנט ועוד.
 • כיום ישנה אבחנה חדה למדי בין שלושת סוגי המערכות האלו, אבל הגבולות ביניהם עתידים להטשטש מאוד בעתיד הלא רחוק: עם התפתחותן של רשתות התקשורת המהירות ניתן יהיה לשלב מערכות משובצות מחשב בישומים יום-יומיים (כמו עוזר אלקטרוני, למשל), מה שיחייב מידה רבה יותר של ביזור.

  לתחילת הדף מאפיינים של מערכות מבוזרות
  ©איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן