האתר הישראלי להנדסת תכנה

דף ראשי | מפת האתר | רשימת מושגים | מקורות נוספים | אודות
דרישות אמינות מערכתיות ניתוח סכנות וסיכונים

מפרטי בטיחות

את דרישות הבטיחות של המערכת יש לציין בנפרד משאר דרישות המערכת. על דרישות אלו להיות מבוססות על ניתוח הסכנות והסיכונים האפשריים עקב פעולת המערכת (לרוב מתייחסות דרישות הבטיחות למערכת בכללותה ולא לחלקיה השונים בנפרד).

תהליך הגדרת דרישות הבטיחות והבטחתן במהלך הפיתוח הוא חלק ממחזור החיים של בטיחות המערכת. ניתן לראות את מיקומו היחסי בתרשים הבא (השלבים המודגשים נכללים בו):ניתן לראות בתרשים את הסדר (הטבעי למדי) של השלבים. ראשית מגדירים את תחום ואופי העבודה של המערכת (מבחינה בטיחותית) ומבצעים ניתוח סכנות וסיכונים. על בסיס זה מגדירים את דרישות הבטיחות מהמערכת המתוכנות וממומשות כחלק מתהליך פיתוח המערכת. במקביל עוסקים בתכנון שלב התיקוף לדרישות הבטיחות ובתכנון פעולות ההתקנה והתחזוקה מזוית הבטיחות.

ניהול הבטיחות במערכת אינו נעצר במסירת המערכת. את המערכת יש להתקין כך שניתוח הסכנות והסיכונים יוותר תקף. אם נלקח בחשבון, למשל, שאיש לא יימצא בטווח של 3 מטרים מהמערכת בזמן פעולתה יש לוודא שהמערכת אכן מותקנת באיזור מתאים לכך, אחרת אין משמעות לניתוח הסכנות שהתבסס על הנחה זו. גם תהליך התחזוקה חייב לכלול היבטים של בטיחות, לא רק מכיון שהתחזוקה עצמה דורשת רמה גבוהה של בטיחות לאיש התחזוקה, אלא גם ובמיוחד מכיון שתהליכי תחזוקה גרועים אחראים לחלק גדול מבעיות הבטיחות במערכות (למשל עקב החלפה של רכיבים ברכיבים מסוג לא מתאים, הרכבה-מחדש לא נכונה בסיום העבודה ועוד).

דרישות אמינות מערכתיות לתחילת הדף ניתוח סכנות וסיכונים
©איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן