האתר הישראלי להנדסת תכנה

דף ראשי | מפת האתר | רשימת מושגים | מקורות נוספים | אודות
מדדים לאמינות מפרטי בטיחות

דרישות אמינות מערכתיות

כבר ציינו את העובדה שלתקלות שונות השפעה שונה על אמינות המערכת: תקלה החוזרת פעמים רבות אך גורמת רק לאי נוחות קלה למשתמש (כמו עימוד לא נכון של השדות בטופס) אינה משפיעה על אמינות המערכת באותה מידה כתקלה המתרחשת רק אחת לשנה אך משחיתה לחלוטין את בסיס הנתונים. מדדי האמינות הכמותיים שהראינו אינם לוקחים בחשבון עובדה זו ואינה משקפים אותה.

מסיבה זו יש לבצע סיווג של התקלות האפשריות במערכת בהתאם למידת הפגיעה שלהם באמינות המערכת (או במילים אחרות – מידת הנזק שהן גורמות):

 • תקלות ארעיות: מתרחשות רק עבור קלטים מסוימים.
 • תקלות קבועות: מתרחשות עבור כל קלט.
 • תקלות ברות-התאוששות: מהן המערכת מסוגלת להתאושש ללא התערבות מפעיל.
 • תקלות ללא תקנה: מחייבות התערבות מפעיל על מנת לתקנן.
 • תקלות לא משחיתות: אינן משבשות את מצב המערכת או את הנתונים האגורים בה.
 • תקלות משחיתות: משבשות את מצב המערכת או את הנתונים האגורים בה.
 • ניתן כמובן לגבש קטגוריות נוספות לפי אופי המערכת. מובן שתקלה יכולה להיות מסווגת ליותר מקטגוריה אחת: תקלה הרי יכולה להיות גם אירעית וגם משחיתה.

  למרבה הצער, אימות רמת האמינות של מערכת קריטית היא יקרה ודורשת זמן רב. היא מצריכה יצירת הדמיות מתאימות הנדרשות לרוץ זמן רב כדי לאפשר לסטטיסטיקות הנצברות לגבי כמות ואופי התקלות להפוך למשמעותיות. לכן רצוי לבצע עיבוד מקדים לדרישות האמינות ולחלקן, קודם כל לפי תתי מערכות.
  הסיבה לכך היא שתקלות רבות אינן מסוגלות לגרום לנזק החורג מתת-המערכת בה אירעו, מכיון שהממשקים בין תתי מערכות נוטים לכלול טיפול בשגיאות ובמצבים בלתי צפויים ולחסום זליגה של השגיאה לתתי מערכות אחרות. סיבה נוספת היא שלא כל תתי המערכות רלוונטיות במידה שווה לאמינות המערכת. תת-מערכת יצירת דו"חות אינה קריטית כמו זו המטפלת בבסיס הנתונים.

  לאחר חלוקה ראשונית זו יש לסווג את התקלות לפי הקטגוריות שמנינו כאן (או אחרות, לפי הצורך), על מנת לתעדף את החמורות מביניהן ולאפשר התמקדות של תהליכי האימות והתיקוף בהן. יש לקבוע עבור כל אחת מהן את המדד הכמותי המתאים לה ולחשב לפיו את החסם הכמותי עבורה.

  מדדים לאמינות לתחילת הדף מפרטי בטיחות
  ©איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן