האתר הישראלי להנדסת תכנה

דף ראשי | מפת האתר | רשימת מושגים | מקורות נוספים | אודות

טכניקות

המתודולוגיה אינה מסתפקת בקביעת עקרונות ומלווה את ההמלצות בטכניקות שונות ליישומן:

משחק התכנון מתנהל באמצעות כרטיסיות קטנות. גודל הכרטסת משמש כמדד אמין לגודל התכולה המבוקשת – אם היא אינה נכנסת במלואה לכרטסת אחת הרי שיש לפרקה למספר תתי-דרישות.

תכנות בזוג הוא טכניקה בפני עצמה. זוהי הדרך בה בוחרת המתודולוגיה כדי לשמר את שאר העקרונות בה היא דוגלת. הטכניקה עצמה אינה פשוטה. לכל מפתח ישנה שיטת עבודה שונה במקצת ובדרך כלל נדרשת סבלנות רבה על מנת לאפשר לבן הזוג לפתח את הרעיון בו החל. יש לזכור כי קל יותר להראות למבקר הקוד את המוצר המוגמר ולהסביר לו את העיקרון העומד מאחוריו מאשר לעשות דבר דומה עם חצי רעיון ורבע מכמות הקוד הנדרשת לו.
הטענה הטבעית ביותר כנגד תכנות בזוג היא ההנחה כי הוא מקצה שני אנשים לבצע עבודה של אדם אחד (בזבוז משאבים אדיר בעולם התכנה). זוהי טעות. מחקרים על תכנות בזוג הראו כי זוג מתכנתים מיומנים בשיטת עבודה זו מגיעים בקלות לפעמיים היעילות של אדם בודד אבל מנפקים קוד יציב בהרבה.

כדי לייצר גרסאות קטנות, לבצע כילול מתמיד ולאפשר בעלות משותפת על הקוד נדרש כלי בקרת תצורה חזק, כזה המאפשר לבצע מיזוגים תכופים ולפתור סתירות בין קבצים המפותחים במקביל על ידי זוגות מפתחים שונים.
בגלל האינטנסיביות הרבה והקצב המהיר בפיתוח נוצרות גרסאות רבות לאותם קבצים המשולבים באופן תכוף אל בסיס הקוד. כלי בקרת התצורה כדאי שיאפשר עבודה על פי משימות, כלומר ינהל את גרסאות הקבצים במסגרת של משימות.

לתחילת הדף
©איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן