האתר הישראלי להנדסת תכנה

דף ראשי | מפת האתר | רשימת מושגים | מקורות נוספים | אודות
מפרטי אבטחה

בחן את עצמך

לפניך מבחן קצר לפיו תוכל לקבוע את מידת הבנתך את הפרק שקראת זה עתה.

1) מהו ההבדל העיקרי בין בטיחות לאבטחה בנושא אפיון דרישות ?

אין כל הבדל. התהליכים זהים ורק הנושא מתחלף
בתחום האבטחה האיומים הם כלליים. בתחום הבטיחות הסכנות משתנות על פי התחום
דרישות אבטחה מוגדרות על ידי אנשי הפיתוח. דרישות בטיחות מוגדרות על ידי אנשי השיווק
אף תשובה אינה נכונה

2) באילו מערכות חשוב במיוחד מדד ההסתברות לכשלון בהיענות לדרישה ?

בכל מערכות התכנה, בהיותן שונות ממערכות חומרה
במערכות המבצעות מאות או אלפי פעולות בשניה, על מנת להבטיח שמרבית הפעולות יצליחו
במערכות בהן הדרישות לשירות מגיעות בתזמון בלתי צפוי עם תוצאות חמורות לכשלון
כל התשובות נכונות

3) מה ההבדל בין תקלות ברות-התאוששות לתקלות לא-משחיתות ?

אין ביניהן כל קשר. אלו סיווגים שונים של חומרה
תקלות ברות-התאוששות הן זמניות. תקלות לא-משחיתות הן קבועות
תקלות ברות התאוששות משחיתות את בסיס הנתונים
תשובות 2 ו - 3 נכונות

4) מדוע אין יתירות בתכנה, למעט עבור עומס יתר ?

מכיון שאי אפשר לממש יתירות אמיתי בתכנה כפי שהדבר נעשה בחומרה
יש בהחלט יתירות בתכנה. התפיסה לפיה אין יתירות היא מיושנת
מכיון שיתירות בתכנה היא יקרה מאוד, בניגוד למצב בעולם החומרה
מכיון שרכיבי תכנה נוטים להכשל באותם מקרים שוב ושוב

5) מדוע יש להתקין את המערכת כך שניתוח הסכנות יוותר תקף ?

כדי להבטיח את רמת הבטיחות לאיש התחזוקה
מכיון שאחרת הלקוח עלול לדחות את המערכת
מכיון שתחזוקה לא נכונה של המערכת אחראית לחלק גדול מהתאונות שאכן קורות
תשובות 1 ו - 3 נכונות

6) באיזה שלב בניתוח סכנות וסיכונים עושים שימוש בניתוח עץ תקלות ?

בשלב זיהוי הסכנות
בשלב ניתוח הסיכונים וסיווג הסכנות
בשלב פירוק הסכנות למרכיבים
בשלב הערכת הפחתת הסיכונים

7) איזו מהבאות אינה גישה להגדרת דרישות בטיחות ?

הכשרת מפעילים
המנעות מסכנות
גילוי והסרת סכנות
הגבלת נזקים

מפרטי אבטחה לתחילת הדף
©איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן