האתר הישראלי להנדסת תכנה

דף ראשי | מפת האתר | רשימת מושגים | מקורות נוספים | אודות
דפוסי תכן

בחן את עצמך

לפניך מבחן קצר לפיו תוכל לקבוע את מידת הבנתך את הפרק שקראת זה עתה.

1) מי מהבאים אינו חיסרון של מוצרי מדף ?

צוות הפיתוח אינו שולט על רמת הביצועים של המוצר
מוצרי מדף יקרים משמעותית ממוצרים המפותחים עצמאית
מוצרי מדף שאינם תומכים במדויק בתקנים עלולים ליצור קושי בשילובם במערכת
לא כל יצרני מוצרי המדף מספקים תמיכה טכנית נאותה. הדבר עלול לעכב את הפיתוח

2) איזו מהבאות אינה התמחות של משפחות יישומים ?

התמחות תצורה
התמחות פלטפורמה
התמחות פונקציונלית
אף תשובה אינה נכונה

3) מדוע עדיף למחזר רכיבים ולא עצמים ?

מכיון שמחזור עצמים מחייב חשיפת קוד המקור
מכיון שבדרך כלל עצמים אינם מתועדים כראוי, בניגוד לרכיבים
מכיון שעצמים בודדים בדרך כלל אינם נתיקים מסביבתם
תשובות 1 ו - 3 נכונות

4) מתי כדאי לפתח מעטפת עבור רכיב המיועד למחזור ?

בכל מקרה
במקרים בהם הרכיב אינו בנוי בעזרת ממשקי מספק-דורש
במקרים בהם הרכיב מכיל שגיאות מוכרות אשר המעטפת מסתירה
במקרים בהם נדרש רק חלק ממגוון היכולות של הרכיב

5) באילו תחומים ניתן לעשות שימוש במודל המחולל ?

בתחומים בהם ההבדלים בין המערכות ניתנים למידול בשפה כלשהי
במערכות זמן-אמת
במערכות זמן אמת קשיחות
אף תשובה אינה נכונה

6) מהו ממשק דורש ?

ממשק המגדיר את השירותים הניתנים על ידי הרכיב
ממשק המפותח לרכיב על פי דרישה
ממשק המגדיר את השירותים הנדרשים על ידי הרכיב לצורך פעולתו
תשובות 1 ו -2 נכונות

דפוסי תכן לתחילת הדף
©איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן