האתר הישראלי להנדסת תכנה

דף ראשי | מפת האתר | רשימת מושגים | מקורות נוספים | אודות
תכן ארכיטקטוני מודל המאגר

יצירת מבנה למערכת

השלב הראשון בתכנון ארכיטקטוני עוסק בדרך כלל בפירוק המערכת לתתי-מערכות הידודיות. ברמתן המופשטת ביותר, התכן הארכיטקטוני מוצג לרוב על ידי דיאגרמת תיבות שבה כל תיבה מייצגת תת-מערכת. תיבות בתוך תיבות משמען חלוקה פנימית של תת-המערכת החיצונית לתתי מערכות נוספות. חיצים משמעם העברת מידע ו/או שליטה מתת-מערכת לתת-מערכת בכיוון החץ. זהו תיאור כללי של מבנה המערכת שמובן למהנדסים השונים המעורבים בפיתוח המערכת.

לדוגמא:

תרשימים כאלו לא יכולים לייצג כמובן את המידע הרב המתקבל בתהליך תכן המערכת. עם זאת, הם מהווים סכמה כללית נוחה המשמשת כבסיס למודלים פרטניים יותר.
נראה כעת שלושה מודלים מקובלים שפותחו לצורך הצגת אספקטים נוספים של התכן: כיצד תת-המערכות חולקות מידע, כיצד ניתן לבזר אותן וכיצד הן מתממשקות אחת לשניה:

  • מודל המאגר
  • מודל שרת-לקוח
  • מודל המכונה המופשטת
  • תכן ארכיטקטוני לתחילת הדף מודל המאגר
    ©איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן