האתר הישראלי להנדסת תכנה

דף ראשי | מפת האתר | רשימת מושגים | מקורות נוספים | אודות
מפרטי אמינות תכנה דרישות אמינות מערכתיות

מדדים לאמינות

כפי שציינו, לאמינות המערכת יש מימד שאינו קשור ישירות לרכיב זה או אחר ולכן אין בהכרח דרישה תפקודית שניתן לדרוש מהמערכת לגביו. יש לבטא את אמינות המערכת, איפוא, באופן כמותי.

בדרך כלל אין משמעות למדדים המתייחסים למספר התקלות יחסית לכמות שורות הקוד במערכת. מדד כזה משמש אמנם להערכת טיב טכניקות הפיתוח ולהערכת כמות התקלות שעדיין לא נופו מן המערכת, אבל אינו משליך בהכרח על אמינותה (כבר ראינו שתקלה בודדת עלולה להיות חמורה בהרבה מבחינת אמינות המערכת ממספר רב של תקלות חסרות משמעות מבחינת המשתמש).

המדדים הראשונים לאמינות נוצרו בתחום החומרה. רכיבי חומרה מועדים לתקלות בהיותם ישויות פיזיות הכפופים לתנאים פיזיקליים מסוימים השוחקים אותם בהתמדה. נורה, למשל, אינה צפויה לפעול לעד למרות שסביבת עבודתה אינה רצופת סכנות.
בזכות תכונה בלתי נמנעת זו של רכיבי חומרה והעובדה שתקלות ברכיב חומרה הן כמעט תמיד קבועות מרגע שהתרחשו נוצרו בתעשיית החומרה מדדים המבטאים את התקלות ברכיבים במונחים של "זמן ממוצע עד לתקלה" ו- "זמן ממוצע עד לתיקון", היינו – כמה זמן צפוי רכיב חדש לפעול עד שיושבת על ידי תקלה, וכמה זמן יידרש להחליפו ברכיב אחר מרגע גילוי התקלה (שהרי מרגע שרכיב התקלקל שוב אינו צפוי לחזור לפעול ויש להחליפו באחר).

מובן שגישה זו אינה מתאימה לעולם התכנה. רכיבי תכנה אינם "מתקלקלים". הם פועלים, עבור קלטים מסוימים, באופן שגוי. הם גם אינם חסרי אונים בעניין התקלה. חלקם מסוגלים לתקנה וחלקם למזער את הנזק בה. על כן נדרשים מדדים מסוג אחר:

  • הסתברות לכשלון בהיענות לדרישה: ההסתברות לכך שבקשת שירות מהמערכת תיכשל. מדד זה מתאים במיוחד למערכות מהן הדרישות מגיעות בתזמון בלתי צפוי, עם תוצאות חמורות לכשלון באספקת הדרישה כאשר היא כבר מתקבלת. דוגמא למערכת כזו היא מערכת שחרור לחץ מדוודים במפעל כימי בזמן תקלה. מכמתים מדד זה על ידי חישוב היחס בין מספר הכשלונות למספר בקשות השירות.
  • קצב הישנות תקלות: מדד זה מתאים לשימוש במערכות המספקות שירות באופן שוטף (כמו כספומט או מערכת הזמנות בבתי מלון). היות וחשוב שהשירות יסופק ללא תקלות חשוב לדעת באופן כמותי איזה אחוז מבין בקשות השירות צפוי להכשל. מכמתים מדד זה על ידי מדידת הזמן (או מספר התנועות) המתבצעות בין תקלות.
  • זמן ממוצע עד לתקלה: מדד זה מתאים למערכות המבצעות תנועות (או שירותים) ארוכות (כמו מעבד תמלילים או מערכות תכנון הנדסי). במערכות כאלו חשוב לוודא שהזמן הממוצע עד לתקלה ארוך יותר מאורך התנועה הממוצע, על מנת לאפשר עבודה נטולת תקלות ברוב המקרים. מכמתים מדד זה באופן זהה לקודם.
  • זמינות: מדד זה מאפיין מערכות המספקות שירות רצוף לאורך זמן ואמורות לפעול בכל רגע נתון, כגון מרכזיית טלפונים. מכמתים אותו על ידי מדידת הזמן הנדרש לאתחל או לתקן את המערכת לאחר שנפלה.
  • מפרטי אמינות תכנה לתחילת הדף דרישות אמינות מערכתיות
    ©איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן