האתר הישראלי להנדסת תכנה

דף ראשי | מפת האתר | רשימת מושגים | מקורות נוספים | אודות
שליטה כוונת אירועים - המשך מודלים כווני עצמים

פירוק מודולרי

לאחר שהושלם המבנה הארכיטקטוני של המערכת, השלב הבא של התכן הארכיטקטוני הוא פירוקן של תתי-המערכות למודולים. ההבדלים בין פירוק מערכתי ובין פירוק מודולרי אינם גדולים. אותם מודלים שראינו עד כה יכולים לשמש גם ברמה זו. עם זאת, היות ומודולים הם בדרך כלל קטנים יותר מתתי-מערכות, ניתן לעשות שימוש עבורם גם במודלים אחרים.

שני המודלים העיקריים שבהם נעשה שימוש לצורך פירוק של תתי-מערכות למודולים הם:

  • מודל מונחה עצמים: תת-המערכת מפורקת לאוסף עצמים המתקשרים ביניהם. כאן כל מודול הוא עצם בעל מצב נסתר המספק אוסף של פעולות מותרות על מצב זה.
  • מודל זרימת מידע: תת-המערכת מפורקת למודלים פונקציונליים המקבלים קלט, מעבדים אותו ומציאים פלט מתאים. מודל זה מכונה לעתים "מודל הצנרת".
  • הארכיטקט ייטיב לעשות אם ידחה ככל הניתן את ההכרעה לגבי מקביליות במערכת: יתרונן של מערכות סדרתיות הוא שהן קלות יותר לתכנון, מימוש, אימות ובדיקה ממערכות מקביליות. קשה להגדיר פורמלית תלויות זמן בין תהליכים, וקשה גם לוודא שהן מתקיימות ואף יותר – לשלוט בהן. הגישה הטובה ביותר היא לפרק את המערכת למודולים, ורק אז להחליט אילו ירוצו סדרתית ואילו במקביל.

    שליטה כוונת אירועים - המשך לתחילת הדף מודלים כווני עצמים
    ©איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן