האתר הישראלי להנדסת תכנה

דף ראשי | מפת האתר | רשימת מושגים | מקורות נוספים | אודות
פירוק מודולרי מודלים כווני זרימת מידע

מודלים כווני עצמים

מודל כוון עצמים מארגן את המערכת כאוסף של עצמים בעלי צימוד חלש החושפים ממשק מוגדר היטב.
המשמעות של "צימוד חלש" היא ששינוי של עצם אחד אינו משפיע על עצמים אחרים. כמובן שאין צימוד אפסי בין שני עצמים אם אחד מהם מספק שירותים לשני אבל הצימוד יהיה חלש אם החשיפה של העצם המקבל את השירות משתמש רק בממשק שאותו חושף העצם, ואינו משתמש או מסתמך על המימוש הפנימי של העצם.

הנה דוגמא לתכן כוון עצמים. הרישום הפורמלי של תכן כזה מתבצע כיום באמצעות תקן הרישום UML שכבר הכרנו. שם המחלקה אליה משתייך העצם מופיע למעלה. שמות המאפיינים שלהן מופיעים למטה. פעולות, אם ישנן, מוגדרות בחלק התחתון ביותר של המלבן המציין עצם. חיצים מקווקוים מציינים שימוש שעושה עצם אחד במאפיינים או בפעולות של עצם אחר.פירוק כוון עצמים עוסק במחלקות של עצמים, מאפייניהם והפעולות המוגדרות עליהם.
כאשר המודל ממומש, העצמים במערכת נוצרים על פי הגדרת המחלקות אליהן הם משתייכים ומודל בקרה כלשהו מתאם את פעולות העצמים. בדוגמא זו, למשל, מחלקת "הזמנה" (Invoice) עושה שימוש במחלקות אחרות כאשר השליטה עוברת אליה על ידי קריאה לפונקציה issue שהיא חושפת כממשק. פונקציה זו בתורה תקרא לפונקציות אחרות של עצמים אחרים, המהווים חלק מהממשק אותו חושפים עצמים ממחלקות אלו.

יתרונותיו של המודל כוון העצמים מוכרים היטב כיום. בזכות הצימוד החלש בין המחלקות ניתן לבצע שינויים במימוש של מחלקה מסויימת מבלי שהמחלקות העושות בה שימוש יושפעו מכך. העצמים מייצגים בדרך כלל עצמים בעולם האמיתי (ומכאן שמם). הם מהווים ייצוג אותנטי (עד כמה שניתן או שנדרש) של אותו עצם בעולמה של המערכת. דבר זה מאפשר מצד אחד הבנה מיידית של התכן (בזכות הקשר המדוייק שלו למציאות) ומחזור של עצמים רבים שמומשו במקור עבור מערכת אחת אבל מופיעים גם באחרת.
כיום קיימות שפות תכנות מוכוונות עצמים המאפשרות למפתחים מימוש ישיר ומדוייק של התכן, דבר שכמובן מקצר ומייעל את תהליך פיתוח התכנה.

פירוק מודולרי לתחילת הדף מודלים כווני זרימת מידע
©איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן