האתר הישראלי להנדסת תכנה

דף ראשי | מפת האתר | רשימת מושגים | מקורות נוספים | אודות
עצמים בו-זמניים הקשר ואופני שימוש במערכת

תהליך תכן כוון-עצמים

נראה כעת דוגמא לתהליך תכן כוון-עצמים למערכת בקרה של תחנת מזג-אוויר אוטומטית.
התהליך שנראה כולל מספר שלבים:

 • הבנה והגדרה של ההקשר בו פועלת המערכת ושל אופני הפעולה שלה.
 • תכן של ארכיטקטורת המערכת.
 • זיהוי העצמים העיקריים במערכת.
 • פיתוח מודלי תכן.
 • פירוט ממשקי עצמים.
 • נתאר כעת את המערכת שנתכן ואת הדרישות ממנה:
  המערכת היא חלק ממערכת גדולה יותר היוצרת מפות מזג-אוויר על ידי איסוף נתונים מטאורולוגיים. איסוף המידע מתבצע על ידי תחנות אוטומטיות, בלוני-חיזוי ולווינים. אמצעי האיסוף משדרים את הנתונים שנאספו למחשב איזורי בתגובה לבקשה שהוצאה על ידו. המחשב האיזורי מתקף את הנתונים שנאספו ומשלב את המידע שנאסף מהמקורות השונים. המידע המשולב מושם נאגר ובצירוף בסיס-נתונים של מפות גאוגרפיות נבנה אוסף של מפות מזג אוויר מקומיות. את המפות ניתן להדפיס או להציג באמצעי תצוגה שונים.

  מתאור זה של המערכת ניכר כי חלק מהמערכת עוסק באיסוף מידע, חלק אחר בכילולו, חלק נוסף באחסנתו וחלק רביעי ביצירת המפות.
  התמונה הבאה מדגימה ארכיטקטורת מערכת אפשרית שניתן לגזור מאבחנה זו:  זוהי ארכיטקטורת שכבות (שכבר הכרנו) המשקפת את השלבים השונים בעיבוד המידע במערכת שהצגנו.
  ארכיטקטורת שכבות מתאימה במקרה זה מכיון שכל שלב תלוי אך ורק בעיבוד של השלב שקדם לו לצורך פעולתו.

  הנה תרשים של ארבע השכבות בשפת UML. ניתן לראות בראש כל מארז את הסימן המציין תת-מערכת ב – UML. בתרשים זה הורחבו מעט תתי-המערכות והוכנסו הרכיבים העיקריים שצפויים להיכלל בכל אחת מהן. בהמשך הדוגמא נתרכז בתת-המערכת Weather Station שהיא חלק משכבת איסוף הנתונים.  עצמים בו-זמניים לתחילת הדף הקשר ואופני שימוש במערכת
  ©איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן