האתר הישראלי להנדסת תכנה

דף ראשי | מפת האתר | רשימת מושגים | מקורות נוספים | אודות
זמינות ואמינות בטיחות

זמינות ואמינות - המשך

החלוקה שתיארנו לסוגי התקלות מאפשרת חלוקה נוחה של הגישות השונות להתמודדות עם תקלות במערכת:

 • המנעות מתקלות: שימוש במתודולוגיות וכלי פיתוח המועדים פחות לתקלות (כגון שפות תכנות מודרניות, המספקות לתוכניתן הגנה מקיפה דרך בדיקות קפדניות) ושימוש בניתוח סטטי כדי לגלות חריגות בתכנה (כפי שנראה בהמשך).
 • גילוי וניפוי תקלות: שימוש בטכניקות אימות ותיקוף המוודאים את תקינות פעולתה של המערכת בתרחישים שונים מאפשרים גילוי וניפוי תקלות עוד לפני מסירת המערכת ללקוח. תהליכי ניפוי ובדיקה שיטתיים הם דוגמא לטכניקות כאלו.
 • סבולת לתקלות: הכללת טכניקות לזמן ריצה בקוד המערכת מאפשר לטפל בשגיאות בזמן התרחשותן ולבודד את השפעתן לפני שיסלימו לתקלה ממשית. שירותי בדיקה עצמית ושימוש ביחידות מערכת יתירות הם דוגמאות לטכניקות של סבולת לתקלות.
 • נדון בהרחבה בגישות אלו להתמודדות עם תקלות בהמשך.

  ניתן להתייחס למערכת כמיפוי חד ערכי (פונקציה) של ערכי קלט לערכי פלט. היות וקוד שגוי במערכת בא לידי ביטוי רק כאשר הקלט המתאים חושף אותו, ניתן להגדיר את אמינות המערכת כהסתברות לקבלת הקלטים החושפים שגיאות במערכת מתוך כלל הקלטים האפשריים במערכת, כמו בתרשים להלן:  יחס זה אינו משקף במלואו את אמינות המערכת, בגלל שני גורמים:
  ראשית, יתכן שישנם קלטים רבים המתייחסים לקוד שגוי שכמעט לעולם אינו מופעל מכיון שהוא מממש פונקציה זניחה יחסית של המערכת. אין משמעות מבחינת המשתמש לתקלה תאורטית מבחינתו במערכת, שהוא לעולם אינו נחשף אליה.
  שנית, משתמשים שונים מזינים למערכת קלטים שונים. לכן, מקדם האמינות של משתמש אחד אינו מייצג בהכרח את אלה של משתמשים אחרים. יותר מכך, משתמשים מנוסים נוטים לבצע מעקפים סביב פונקציות המוכרות להם כבעייתיות. אם נתייחס לאוסף הקלטים השגויים שראינו בתרשים הקודם נוכל לייצג סכמטית את היחס בין קלטי המשתמשים לבין קבוצת הקלטים השגויים במערכת:  ניתן לראות את החפיפה המסויימת בין הקלטים של משתמש מספר 2 ובין הקלטים השגויים. אמינות המערכת לגביו נמוכה בהרבה מאמינותה לגבי המשתמשים האחרים, שכלל אינם נחשפים לתקלות בשימוש בה.

  חשוב להבין, אם כן, שניפוי אחוז מסוים של שגיאות מהמערכת אינו מבטיח את שיפור אמינות המערכת בעיני המשתמשים באותו יחס. מאמץ הניפוי צריך להתרכז סביב אותם איזורים במערכת בהם המשתמשים מתרכזים, על מנת להעלות את אמינות המערכת בעיני משתמשיה באופן סובייקטיבי, גם אם באופן אובייקטיבי המערכת עדיין מכילה שגיאות רבות ואינה אמינה.

  זמינות ואמינות לתחילת הדף בטיחות
  ©איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן