האתר הישראלי להנדסת תכנה

דף ראשי | מפת האתר | רשימת מושגים | מקורות נוספים | אודות
מידול השליטה והבקרה שליטה כוונת אירועים

שליטה מרכזית

במערכת עם שליטה מרכזית, תת-מערכת אחת מתפקדת כבקר המערכת והיא אחראית לניהול פעולתן של שאר תתי-המערכות.
מערכות כאלו מתחלקות לשתי קטגוריות ע"פ צורת הפעלתן של תתי-המערכות – באופן סדרתי או במקביל:

 • מודל הקריאה-חזרה: זהו המודל המוכר של סדרת שגרות. פעולת המערכת מתחילה משגרה אחת הקוראת לזו שתחתיה וחוזר חלילה עד לשגרה הנמוכה ביותר, בה הקריאות מתחילות את המסלול במעלה מחסנית השגרות. מודל השגרות ישים רק עבור מערכות סדרתיות.
 • מודל המנהל: מודל זה ישים למערכות בו-זמניות. תת-מערכת אחת מוגדרת כמנהל ושולטת על תחילת, סיום ותיאום תהליכי המערכת. "תהליך" הוא תת-מערכת או מודול המסוגל לרוץ במקביל לתהליכים אחרים.
 • מודל הקריאה-חזרה מודגם בתמונה הבאה:  מודל מוכר זה מוטמע בכל שפות התכנות המודרניות. למעשה, שפות התכנות הפרוצדורליות (אליהן משתייכות C, PASCAL ורבות אחרות) נקראות על שמו. כל שגרה אחראית לשליטה במערכת בתחומה שלה. היא רשאית לקרוא לשגרות אחרות או לחזור לנקודה ממנה נקראה. על פי מתודולוגיית התכנות המבני אסור לשגרה לשבור את סדרת הקריאות על ידי חזרה למקום אחר בתוכנית, גם אם שפת התכנות מאפשרת זאת.

  טבעו המוגבל והקשיח של המודל הזה הוא יתרונו וחסרונו כאחד. הוא מאפשר לנתח בקלות מעברי שליטה ולהבין כיצד המערכת תגיב לאירוע כזה או אחר. זו תכונה שימושית מאוד לכל מי שעוסק בתחזוקת המערכת ונדרש להבין כיצד בדיוק פועלת התוכנה או נאלץ לנפות ממנה בעיות. מצד שני, כפי שנראה בהמשך, מאוד לא נוח לטפל בחריגות מן המהלך הנורמלי של השליטה. הן דורשות התייחסות נפרדת בכל השגרות או לחלופין שבירת סדרת הקריאות אשר, כפי שכבר ציינו, אינו מומלץ.

  הנה דוגמה למערכת עם מנהל. מודל כזה ממומש בדרך כלל במערכות זמן-אמת "רכות" בהן אילוצי זמני התגובה אינם קשיחים ביותר.
  בקר המערכת הוא המנהל את ריצתם של התהליכים במערכת באופן מרכזי. הוא קובע אילו תהליכים אמורים לרוץ בכל רגע על בסיס משתני המצב של המערכת ובודק אם תהליכים הפיקו נתונים האמורים לעבור עיבוד בתהליכים אחרים.
  הבקר בדרך כלל עוסק ללא הפסקה בדגימת משתני המצב ומבני הנתונים שהוא מנהל לצורך פעולותיו. מסיבה זו המודל הזה מכונה לעתים "מודל לולאת אירועים".

  מידול השליטה והבקרה לתחילת הדף שליטה כוונת אירועים
  ©איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן