האתר הישראלי להנדסת תכנה

דף ראשי | מפת האתר | רשימת מושגים | מקורות נוספים | אודות
מודלים כווני זרימת מידע מודלים כלליים

ארכיטקטורות מיוחדות לתחומן

כל הארכיטקטורות שהזכרנו עד כה מבוססות על מודלים כלליים וניתן ליישמן במגוון רחב של מערכות. בנוסף להם, עומדות לרשות הארכיטקט ארכיטקטורות המיוחדות לתחומים מסוימים: מערכות העושות שימוש ארכיטקטורות כאלו שונות בפרטיהן אבל דומות מאוד במנגנון עליהן הן מתבססות.
ישנם שני סוגים של מודלים ארכיטקטוניים מיוחדים לתחומם:

  • מודלים כללים: אלו הפשטות של מספר מערכות אמיתיות מאותו תחום והן כוללות את המאפיינים המיוחדים של אותן מערכות. דוגמא למערכות כאלו הן מערכות זמן אמת, בהן בדרך כלל עושים שימוש במודל כללי של מודול ניטור, מודול איסוף מידע ועוד.
  • מודלים להתייחסות: אלו מודלים מופשטים אף יותר, והם מתארים מחלקות גדולות יותר של מערכות. מודלים כאלו הם דרך ליידע את מתכנני המערכת לגבי המבנה הכללי שצריך להיות לה – רכיבים נפוצים, מבנה זרימת המידע וכיוצא בזה.
  • אין חלוקה ברורה בין שני הסוגים. ניתן לעתים לעשות שימוש במודל כללי כבמודל להתייחסות.
    ההבדל העיקרי ביניהם נובע מכך שבמודלים כלליים ניתן לבצע מחזור ישירות בתכן, בעוד שמודלים להתייחסות משמשים לרוב רק כדי לקשר מושגים מתחום מסוים למערכת הנידונה. יש לכך השלכה על אופן בניית מודלים כאלו: מודלים כלליים נבנים בדרך כלל "מטה-מעלה", בעוד שמודלים להתייחסות נבנים באופן הפוך, "מעלה-מטה".

    מודלים כווני זרימת מידע לתחילת הדף מודלים כלליים
    ©איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן