האתר הישראלי להנדסת תכנה

דף ראשי | מפת האתר | רשימת מושגים | מקורות נוספים | אודות
תכן כוון עצמים - המשך

תכן כוון עצמים

בפרק זה:
 • נראה כיצד תכן תכנה ניתן להצגה כאוסף של עצמים הידודיים המנהלים את מצבם ואת פעולותיהם
 • נכיר את הפעולות החשובות ביותר בתהליך תכן כוון-עצמים
 • נבין כיצד ניתן לעשות שימוש במודלים שונים כדי לתעד תכן כוון-עצמים
 • נכיר את הייצוג של מודלים אלה בשפת UML
 • מטרתו של פרק זה היא להציג גישת תכן תכנה בה התכן מובנה כעצמים הידודיים.
  תכן כוון-עצמים היא אסטרטגיית תכן בה הארכיטקט חושב ופועל במונחים של "דברים" במקום פעולות או פונקציות. המערכת מורכבת מעצמים הידודיים המתחזקים מצב פנימי ומקומי משלהם ומספקים פעולות עליו.
  אין כאן "זרימה" במובן המוכר ממערכות פרוצדורליות מוכרות והשאלה הנפוצה ביותר בקרב מי שנחשף לראשונה לאופן חשיבה זה היא "מי מנהל את העסק ?" מכיון שאוסף עצמים המתקשרים זה עם זה יוצרים מראית עין של פסיביות, לעומת סדרת שגרות היוצרת רצף ברור מן הקלט אל הפלט.

  תהליך תכן כוון-עצמים כולל את תכנון מחלקות העצמים והיחסים בין אותן מחלקות. כאשר התכן ממומש כתוכנית לריצה, העצמים הנדרשים נוצרים דינמית על פי הגדרות המחלקות אליהן הם משתייכים. תכן כוון-עצמים הוא חלק מפיתוח כוון-עצמים, שבו אסטרטגיית כוונת-עצמים נמצאת בשימוש לאורך כל תהליך הפיתוח:

 • ניתוח כוון-עצמים עוסק בפיתוח מודל כוון-עצמים של מרחב היישום. העצמים המזוהים בו משקפים ישויות ופעולות הקשורות לבעיה שעל היישום לפתור.
 • תכן כוון-עצמים עוסק בפיתוח מודל כוון-עצמים למערכת תכנה המיישמת את הדרישות המבוקשות. העצמים בתכן כוון-עצמים קשורים לפתרון של הבעיה הנפתרת. בדרך כלל יש קשר הדוק בין עצמים הממדלים את הבעיה ובין עצמים הממדלים את הפתרון. הקלות הזו במיפוי היא חלק מסוד כוחה של הגישה זו.
 • תכנות כוון-עצמים עוסק במימוש תכן התכנה בעזרת שפת תכנות כוונת-עצמים. שפה כזו (כמו Java למשל) מאפשרת מימוש ישיר של עצמים ומספקת תשתית להגדרת מחלקות של עצמים.
 • המעבר בין השלבים הללו צריך להיות חסר מאמץ ולעשות שימוש בצורת רישום אחידה בכל השלבים. מעבר לשלב הבא כולל עידון השלב הקודם על ידי הוספת פרטים למחלקות העצמים הקיימות ויצירת מחלקות חדשות על מנת לספק פונקציונליות נוספת.

  לתחילת הדף תכן כוון עצמים - המשך
  ©איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן