האתר הישראלי להנדסת תכנה

דף ראשי | מפת האתר | רשימת מושגים | מקורות נוספים | אודות
תיקוף המהימנות חיזוי המהימנות

מתאר הפעלה

מתאר ההפעלה של מערכת תכנה הוא למעשה פונקציית ההתפלגות של מרחב הקלטים שלה. לכל קלט (או קבוצת קלטים) ישנה הסתברות מסוימת להיות מוזנת למערכת. התפלגות זו תלויה כמובן בתחום בו עוסקת המערכת ושונה מתחום לתחום.

הנה דוגמא למתאר הפעלה כזה:כיצד בונים מתאר הפעלה ? כמו כל פונקציית התפלגות שאין לגביה מידע מוקדם – מן הנסיון המצטבר. אם המערכת החדשה מיועדת להחליף מערכת קיימת, ניתן להניח במידה רבה של ודאות כי מתאר השימוש שלהן יהיה דומה (ההבדלים ינבעו בעיקר מיכולות חדשות שיתוספו למערכת החדשה היות ובדרך כלל מערכות חדשות תומכות בכל יכולותיהן של קודמותיהן). אם אין מערכת קודמת להחלפה ניתן לעשות שימוש בנתונים סטטיסטיים ציבוריים לגבי התחום, ובלית ברירה – לערוך מחקר בנושא.

התועלת בבניית מתאר הפעלה למערכת היא עצומה: כבר תיארנו את החשיבות הרבה בבחירת מדגם מייצג מן הקלטים עבור שיטות הבדיקה השונות. ככל שנתוני הבדיקה של המערכת יתאימו בצורה מדויקת יותר למתאר ההפעלה שלה, כך גדל הסיכוי כי התקלות שיתרחשו בעת פעולת המערכת יתרחשו גם בעת עריכת המבחנים.
כשעסקנו במערכות קריטיות ראינו עד כמה חשוב להתמקד בתקלות שאכן יתרחשו בעת פעולת המערכת, שהרי הדגש בבדיקת מערכות קריטיות אינו ניפוי תקלות לשם שמיים אלא ניפוי התקלות העלולות לצוץ בעת פעולת המערכת.

תיקוף המהימנות לתחילת הדף חיזוי המהימנות
©איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן