האתר הישראלי להנדסת תכנה

דף ראשי | מפת האתר | רשימת מושגים | מקורות נוספים | אודות
אימות ותיקוף עריכת ביקורת לתכנה

תכנון אימות ותיקוף

תוכנית בדיקה היא מסמך המגדיר קווי מתאר לצוות הבדיקה באשר לאופי וסוג הבדיקות שיש לערוך בשלב מסוים. מסמך כזה לא מכיל מפרטי בדיקה (כלומר הוראות מדויקות כיצד לבדוק את התפקודים השונים במערכת) אלא מתרכז בהגדרת תחום, עיתוי ואופן הבדיקה ואף מנסה לחזות את צרכי החומרה התוכנה העתידיים של צוות הפיתוח (מדמים, כלי ניטור וכיוצא בזה). תוכניות הבדיקה קובעות את היחס בין שיטות האימות התיקוף השונות (ביקורות ובדיקות) ואת עלות המשאבים שיש להקצות לנושא הבדיקות באופן יחסי לעלות הכוללת של הפיתוח.

ישנם למעשה שלושה סוגים של מסמכי בדיקות האחראים (בהתאמה) על בדיקות הקבלה (הנגזרות מדרישות המערכת), בדיקות כילול המערכת (הנגזרות מהגדרות המערכת) ובדיקות כילול תתי-המערכות (הנגזרות מתכן המערכת). מסמכים אלה משמשים בתורם לצורך יצירת מפרטי בדיקות מדוייקים לאחר שתתי המערכות עוברות בדיקות פנימיות ועוברות לשלבי הכילול השונים.
הנה תרשים הזרימה של תהליך גזירת תוכניות הבדיקה ממסמכי המערכת והאופן בו הם משתלבים בתהליך הפיתוח:מודל זה מכונה מודל V (בגלל צורתו כאשר מתבוננים בו מהצד). ניתן לשים לב לסדר ההפוך של השימוש בתוכניות הבדיקה: אלו שהופקו ראשונות נכנסות לשימוש אחרונות. מכאן ברור כי בדומה למסמכים אחרים במערכת, גם אלו אינם חד-פעמיים. הם משופצים ומשוכתבים עם התקדמות הפיתוח ומותאמים לדרישות המשתנות, לתכן המתעדכן וכו'.

אימות ותיקוף לתחילת הדף עריכת ביקורת לתכנה
©איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן