האתר הישראלי להנדסת תכנה

דף ראשי | מפת האתר | רשימת מושגים | מקורות נוספים | אודות
התפתחות התכן

בחן את עצמך

לפניך מבחן קצר לפיו תוכל לקבוע את מידת הבנתך את הפרק שקראת זה עתה.

1) מדוע יש להסתיר כמה שיותר את המימוש כאשר מגדירים ממשק לעצם ?

כדי למנוע דליפת סודות מסחריים
כדי לא לחשוף את הצוות המממש ללחצים מצד הצוותים המשתמשים
כדי למנוע מהמשתמשים בעצם להסתמך על אופן היישום
כדי למנוע מהמשתמשים לערוך שינויים במימוש ללא אישור

2) מדוע ממומשת העברת ההודעות בין העצמים על ידי קריאה לשגרות ?

מכיון שתכנה כוונת עצמים חייבת להתבצע באופן מתוזמן
מכיון שזהו המימוש הפשוט והיעיל ביותר
כדי לאפשר לתכנה להתממשק לתכנה שאינה כוונת-עצמים
תשובות 2 ו - 3 נכונות

3) מה ממדלים באמצעות מכונת מצבים ?

שינויי מצב בתוך עצם בודד
זרימה דינמית בין מספר עצמים
שינויי מצב בתוך תת-מערכת בודדת
אף תשובה אינה נכונה

4) מהו ההבדל בין שרת לבין עצם פעיל ?

שרת אינו עצם בו-זמני
שרת לא נמצא בשימוש במערכות זמן-אמת
עצמים פעילים בדרך כלל קטן בהרבה משרתים
אף תשובה אינה נכונה

5) כמה ממשקים יכולים להיות לאותה מחלקה ?

אחד בלבד. שפות התכנות אינן תומכות במספר ממשקים
אחד בלבד. זוהי מגבלה תאורטית של המודל
אין הגבלה על מספר הממשקים
שניים. אחד לעצמים פעילים ואחד לשרתים

6) מהו ההבדל בין מודל סטטי למודל דינמי ?

מודל סטטי נבנה בתחילת התכן ואינו משתנה לאחר מכן
מודל סטטי מתאר מבנה. מודל דינמי מתאר התנהגות
מודל דינאמי אינו כולל התייחסות למשתנים סטטיים
מודלים סטטיים כבר אינם בשימוש. הם הוחלפו על ידי המודלים הדינמיים

7) איזו מהגישות הבאות אינה קשורה לזיהוי מחלקות עצמים ?

מודל הירושה
ניתוח דקדוקי
גישה התנהגותית
שימוש בעצמים מוחשיים

התפתחות התכן לתחילת הדף
©איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן