האתר הישראלי להנדסת תכנה

דף ראשי | מפת האתר | רשימת מושגים | מקורות נוספים | אודות
מודל המכונה המופשטת שליטה מרכזית

מידול השליטה והבקרה

המודלים שעוסקים ביצרים מבנה למערכת מתמקדים באופן הפירוק של מערכת לתתי-מערכות. כדי שיעבדו כמערכת אחת, יש צורך בשליטה ובבקרה על תתי-המערכות, כדי להביא את השירותים שהן מספקות למקום הנכון בתזמון הנכון.
המודלים שראינו אינם עוסקים בכך, ואף לא צריכים לעסוק בכך. הארכיטקט עושה שימוש במודל שליטה ובקרה יעודי המשלים את המודל המבני.
מודלים כאלה ברמת הארכיטקטורה עוסקים בתהליכי העברת השליטה בין תתי-מערכות.
ישנן שתי גישות עיקריות לשליטה ובקרה:

  • שליטה מרכזית: תת-מערכת אחת היא האחראית הבלעדית לשליטה במערכת. תת-מערכת זו מפעילה ועוצרת את תתי-המערכות האחרות. היא גם עשויה לעיתים להעביר את השליטה באופן זמני לתת-מערכת אחרת, אבל תצפה לקבל את השליטה בחזרה לידיה.
  • שליטה מבוססת אירועים: כאן כל תת-מערכת חופשייה להגיב לאירועים חיצוניים לה, בין אם מקורם בתת-מערכת אחרת ובין אם בסביבה החיצונית למערכת.
  • מודל המכונה המופשטת לתחילת הדף שליטה מרכזית
    ©איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן