האתר הישראלי להנדסת תכנה

דף ראשי | מפת האתר | רשימת מושגים | מקורות נוספים | אודות
בדיקת עומס שולחן-עבודה לבדיקות

בדיקת מערכות כוונות עצמים

מערכות תכנה כוונות-עצמים אינן חסינות לשגיאות ואף הן חייבות בתהליכי בדיקות מדוקדקים. תהליכי הבדיקות שתארנו עד כה תקפים גם להן, אם כי בשינויים קלים:
ראשית, גישות מעלה-מטה ומטה-מעלה מאבדות מעט מחשיבותן. למערכות כוונות-עצמים יש נטייה פחותה להסתדר בשכבות בעלות הפרדה ברורה מאשר למערכות פרוצדורליות. הן נוטות יותר להתארגן כאוסף עצמים המתקשרים זה עם זה ומספקים שרותים זה לזה.
שנית, גישת הקופסה השחורה טבעית כאן יותר מאשר גישת הקופסה הלבנה. הסיבה לכך כפולה: העצמים הם קופסאות שחורות מטבעם, והם מכילים קוד רב יותר משגרה בודדת כך שקשה יותר להפעיל עליהם ניתוח בסגנון הקופסה הלבנה.

בדיקות הכילול למערכות כוונות-עצמים הן בדרך כלל פשוטות וקלות יותר מאשר במערכת פרוצדורליות מכיון שהעצמים מטבעם מעודדים כילול תוספתי (שאת חשיבותו כבר ציינו): כל עצם הוא יחידה שלימה וסגורה התלויה באופן רופף ביותר באחרות.

הבדיקות למערכות אלו מתחילות בבדיקת השגרות העוטפות את העצם על ידי צוות הפיתוח עצמו. לאחר מכן ממשיך צוות הבדיקות ובודק את העצם החדש בבדיקות קופסה שחורה על מנת לוודא כי הוא תואם את הממשק שהציג.
השלב הבא הוא בדיקות אשכולות של עצמים, המהווים ביחד חטיבה לוגית אחת. כאן בדרך כלל עושים שימוש בבדיקה על ידי תרחישים. לאחר מכן נבדקת המערכת השלמה באותו אופן בדיוק בו נבדקות מערכות פרוצדורליות.

בדיקה על ידי תרחישים מחליפה בעצם את בדיקת המסלולים שמבוצעת במערכות פרוצדורליות. בדיקה זו מנסה לכסות כמה שיותר תרחישים בהם עשוי העצם לעמוד. הדגש מושם לא רק על שורות הקוד שיופעלו אלא גם (ובמיוחד) על מצבו של העצם. היות ומצבו של העצם חייב להשאר עקבי לכל משך זמן פעולת המערכת חשוב מאוד לוודא כי כל מעברי המצב נבדקים על ידי כך שהעצם מבצע אותם בפועל בזמן הבדיקות.

בדיקת עומס לתחילת הדף שולחן-עבודה לבדיקות
©איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן