האתר הישראלי להנדסת תכנה

דף ראשי | מפת האתר | רשימת מושגים | מקורות נוספים | אודות
מערכות מסורתיות תכן מערכות מסורתיות

מבנים של מערכות מסורתיות

כפי שציינו, אחת הבעיות עם מערכות מסורתיות היא שהן אינן מערכות תכנה בלבד. הדבר נכון כמובן לכל מערכת תכנה, גם למודרניות שביניהן. מה שהופך תכונה זו לבעייתית במערכות מסורתיות הוא הקשר החזק מדי בין מרכיבים אלו.
נראה ראשית את מקומה של מערכת התכנה בארגון:קל לראות עד כמה מעורבת המערכת בארגון ובסביבתה שלה: היא מטמיעה את מדיניות הארגון ומשרתת את תהליכי העבודה בו. היא עושה שימוש בתוכנה תומכת ובחומרה שאינה בהכרח יעודית לה.
לשם השוואה, מערכת הנשק שלנו אינה כפופה לחוקי הארגון: אין אפשרות לירות טיל בהתאם לרצונו של האחראי. תפעול המערכת מהודק לאפיונה והמשתמש בה בדרך כלל מתאים את נהליו הוא ליכולותיה ולנהליה של המערכת. משום כך אין המערכת מודעת לשילובה בסביבתה והיא לכן אדישה לה לחלוטין.

המצב האידאלי עבור מערכות תכנה הוא סידור בשכבות נתיקות זו מזו:למרבה הצער, מערכות מסורתיות אינן מצליחות בדרך כלל לשמור על ההפרדה הזו. חלק מן האשמה נעוץ באופיין של מערכות אלו (המודעות מאוד לארגון בו הן פועלות), אבל חלקו נעוץ בטכנולוגיות ובמתודולוגיות פיתוח מיושנות. הנה דוגמא אחת לנושא:מערכות ישנות עבדו ישירות מול קבצים פיזיים. בלתי נתפס עד כמה שהדבר יישמע למהנדסי תכנה מודרניים, שאינם מעלים על דעתם עבודה מול נתונים שלא דרך שכבה לוגית של בסיס נתונים - כך עבדו, למרבה הצער, בתחומים לא מעטים בשנים עברו. תוכניות שונות ניגשו ישירות לקבצים והפכו תלויות במימוש המסוים של מערכת הקבצים וזו בזו (תכנית שדרשה שינוי באחד מהקבצים בהם עשתה שימוש גררה אחריה שינוי בכל שאר התוכניות שעשו שימוש באותו קובץ).
חמור מכך – לא ניתן היה להחליף ולשפר את מודל הנתונים באופן שקוף למערכת, כפי שניתן לבצע בבסיס נתונים:מערכות מסורתיות לתחילת הדף תכן מערכות מסורתיות
©איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן