האתר הישראלי להנדסת תכנה

דף ראשי | מפת האתר | רשימת מושגים | מקורות נוספים | אודות
שולחן-עבודה לבדיקות

בחן את עצמך

לפניך מבחן קצר לפיו תוכל לקבוע את מידת הבנתך את הפרק שקראת זה עתה.

1) מה מספקות בדיקות עומס בנוסף לתפקידן הטבעי ?

הוכחה סטטיסטית שהמערכת אכן עובדת
הכשרה נוספת למפעילים
גילוי שגיאות המתרחשות רק לאחר זמן
אף תשובה אינה נכונה

2) במה מסייעת חלוקה למחלקות שקילות ?

בחירה מושכלת של ערכים מאמצע ומקצות טווחי המחלקות לצורך הבדיקה
כתיבה מקוצרת במסמכי הבדיקה
ניתוח סטטי של הטיפול בקלט בקוד
תשובות 1 ו -3 נכונות

3) באיזה סוג של בדיקות עושים שימוש בסיבוכיות ציקלומטית ?

בדיקות קופסה שחורה
בדיקות מבנה
בדיקות קופסה לבנה
תשובות 2 ו -3 נכונות

4) מהו היתרון בגישת מעלה-מטה בזמן הבדיקות ?

היא פשוטה יותר לביצוע מגישת מטה-מעלה
היא מאפשרת להעמיד אבטיפוס עובד של המערכת בשלב מוקדם
היא מאפשרת לגלות בעיות ברמת הארכיטקטורה בשלב מוקדם
תשובות 2 ו - 3 נכונות

5) איזה מהבאים אינו חלק משולחן העבודה של הבודק המודרני ?

נתח דינמי
נתח תחבירי
נביא
משווה קבצים

6) לאיזה סדר גודל של קוד מתאימות בדיקות מבוססות מבנה ?

לכל גודל קוד, למעשה, ובלבד שהקוד כולו נגיש
לקטעי קוד גדולים מאוד, ברמת ספרייה. פחות מכך הוא בזבוז זמן
קטעי קוד קצרים, בסדר גודל של שגרה
אף תשובה אינה נכונה

7) איזו מתודולוגיית בדיקה טבעית יותר למערכות כוונות-עצמים ?

קופסה שחורה
קופסה לבנה
מעלה-מטה
מטה-מעלה

שולחן-עבודה לבדיקות לתחילת הדף
©איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן