האתר הישראלי להנדסת תכנה

דף ראשי | מפת האתר | רשימת מושגים | מקורות נוספים | אודות
מפרטי אמינות תכנה

מפרטים של מערכות קריטיות

בפרק זה:
 • נכיר מספר מידות עבור מפרטי אמינות ונבין כיצד מידות אלו משמשות להדגרת דרישות אמינות
 • נבין כיצד ניתן לגזור דרישות בטיחות עבור מערכות קריטיות מתוך ניתוח סכנות וסיכונים
 • נציג את הדמיון הרב בין תהליכי הגדרת דרישות בטיחות ודרישות אבטחה
 • מטרתו של פרק זה היא להסביר כיצד להגדיר דרישות מהימנות תפקודיות ומערכתיות.
  עסקנו בטכניקות להגדרת דרישות בהרחבה בפרקים קודמים. פרק זה בא להוסיף ולהדגיש צדדים מסוימים בנושא זה החשובים במיוחד במערכות קריטיות. חשיבותן של המהימנות ומרכיביה עבור מערכות קריטיות מחייבת עיסוק נרחב בנושאים אלו בשלב ההגדרות והמפרטים.

  הצורך במהימנות מוליד שני סוגים עיקריים של דרישות מהמערכת:
  דרישות תפקודיות, העוסקות בהגדרת תהליכי גילוי שגיאות והתאוששות מהן במערכת.
  דרישות מערכתיות, המגדירות את רמת הזמינות והאמינות הנדרשות המערכת.
  לבד משני הסוגים האלו של דרישות, ישנן דרישות הנובעות מהצורך בבטיחות ובאבטחה במערכת. אלו מטבען דרישות מונעות, היינו – מגדירות מה אסור לעשות במערכת, ולא מה מותר לבצע בה (למשל הגבלת הרשאות הגישה למשתמשים, איסור שילוב הילוך אחורי כאשר הרכב נמצא בנסיעה קדימה וכו').

  מפרטים הם חלק חשוב במיוחד בתבליך הבנייה של מערכות קריטיות. הסיבה לכך היא שבניית מפרט מוצלח מחייבת ניתוח דקדקני של הדרישות. ניתוח כזה מאפשר גילוי מוקדם של בעיות וחוסר תאימות בתכנון ומאפשר את תיקון השגיאות בשלב מוקדם. החשיבות בעובדה זו עבור מערכות קריטיות היא גדולה במיוחד בגלל עלות הפיתוח והבדיקה הגבוהות של מערכות כאלו (מה שמייקר מאוד את מחיר תיקונה של הטעות ככל שהתגלתה בשלב מאוחר יותר).

  לתחילת הדף מפרטי אמינות תכנה
  ©איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן