האתר הישראלי להנדסת תכנה

דף ראשי | מפת האתר | רשימת מושגים | מקורות נוספים | אודות
בדיקות תכנה בדיקות קופסה שחורה

בדיקת שגיאות

מטרתו של תהליך זה הוא לגלות שגיאות, ולא להוכיח שאינן קיימות. זאת בניגוד לבדיקות תיקוף שמטרתן להוכיח, בעזרת מבחני קבלה, שהמערכת פועלת בהתאם למפרטים הטכניים שנקבעו לה.

הנה תרשים של תהליך בדיקת שגיאות טיפוסי:התהליך מתחיל בגזירת מקרי מבחן, מכיון שבדיקת כל המקרים האפשריים אינה מעשית. מקרי המבחן צריכים לכסות ברמה סבירה של ודאות את כל המקרים האפשריים.
מקרי המבחן נבחרים לפי כללים מנחים מסוימים, המשתנים מארגון לארגון. יש המעדיפים לגזור את המקרים כך שכל שורת קוד תופעל לפחות פעם אחת במהלכם. אחרים מעדיפים את שיקול הפונקציונליות וגוזרים את המקרים כך שיושם דגש על בדיקות תפעול חשובות או מסובכות.

לאחר גיבוש מקרי המבחן נבנים מהם נתוני בדיקה ואלו מורצים על המערכת. התוצאות נבדקות מול התוצאות הצפויות ממקרי המבחן והפלט הוא דו"ח המתאר את תוצאות הבדיקות.

בדיקות תכנה לתחילת הדף בדיקות קופסה שחורה
©איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן