האתר הישראלי להנדסת תכנה

דף ראשי | מפת האתר | רשימת מושגים | מקורות נוספים | אודות
הסתרת מידע סבולת לתקלות

תהליכי תכנה אמינים

תכנה נקייה משגיאות היא תוצאה של תהליך פיתוח נשנה ומוגדר היטב. תהליך כזה מבטיח לבית התכנה שתהליך הפיתוח אינו פתוח לפרשנויות אלא חד-משמעי, וניתן אף לביצוע חוזר על ידי צוות שונה של מפתחים בעת הצורך.

תהליך פיתוח תכנה מוצלח חייב לכלול קשת של פעולות אימות ותיקוף לצורך גילוי תקלות. הפעילויות החשובות ביותר לצורך כך הן:

 • ביקורת דרישות: חלק משמעותי מן התקלות המתגלות במערכות תכנה נובע משגיאות בהגדרת הדרישות. דרישות לא נכונות, לא מדויקות או לא עקביות (כלומר מכילות סתירות פנימיות) יתבטאו בהכרח בתפקוד המערכת, גם אם ימומשו באופן מושלם.
 • ניהול דרישות: בעיה נפוצה בתהליכי פיתוח היא העדר נוהל מסודר הדואג להכנסת שינויים המתבצעים בדרישות המערכת למעגל פיתוח התכנה. כתוצאה מכך, שינויים רבים עלולים להוותר ברמת הדרישות ולא לעבור מימוש במערכת. במקרה הטוב, הדבר יוביל למערכת המבצעת דרישות מיושנות. במקרה הרע (בו שינוי הדרישה נבע מתיקון טעות בדרישה קודמת), המערכת תכיל שגיאות מהסוג שהזכרנו בסעיף הקודם אף על פי שתוקנו על ידי מגדירי הדרישות.
 • בדיקת מודלים: בדיקת עקביותם של מודלים של המערכת על ידי כלי CASE, הבודקים הן עקביות פנימית (כלומר מוודאים שהמודל עצמו לא מכיל סתירות) והן עקביות חיצונית (כלומר שאינו סותר מודלים אחרים של המערכת).
 • ביקורת תכן וקוד: כפי שנראה בהמשך, חלק ניכר מבדיקות אלה מתבצע בעזרת רשימות תיוג של תקלות נפוצות. מטרתן לזהות מבעוד מועד תקלות אפשריות ולתקנן.
 • ניתוח סטטי: זוהי טכניקה אוטומטית לגילוי שגיאות בתכנה על ידי ניתוח של קוד התוכנית. נרחיב על טכניקה זו בהמשך.
 • תכנון וניהול בדיקות: על הבדיקות הנערכות לתכנה להיות מקיפות ויסודיות. עליהן גם להיות ניתנות למיפוי בחזרה אל דרישות ותכן המערכת. נרחיב בנושא הבדיקות בהמשך.
 • נושא נוסף שחשוב לציין בהקשר זה הוא מערכת בקרת התצורה. מוצר תכנה מפותח מרכיבים. היות וכל רכיב מפותח בנפרד, חשוב מאוד לוודא שכאשר רכיבים משולבים ליצירת גרסה שלימה של המערכת, גרסאות הרכיבים הנלקחות לשם כך מתאימות זו לזו. מצב בו גרסה של רכיב מסוים דורשת שירות שאינו ממומש בגרסה שנלקחה מהרכיב נותן השירות תיצור, כמובן, שגיאות.

  הסתרת מידע לתחילת הדף סבולת לתקלות
  ©איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן