האתר הישראלי להנדסת תכנה

דף ראשי | מפת האתר | רשימת מושגים | מקורות נוספים | אודות
מחלקות שקילות בדיקת מסלולים

בדיקות מבוססות מבנה

בדיקות אלו הן למעשה משלימותיהן של בדיקות הקופסה השחורה, ולכן הן מכונות לעתים בדיקות קופסה לבנה, בדיקות קופסת זכוכית או בדיקות קופסה שקופה. הן מסתמכות בדיוק על היסוד ממנו מתעלמות בדיקות הקופסה השחורה: מידע מוקדם על אופן המימוש של הרכיב.

נקח לדוגמא כמידע מוקדם ידע על מבנה הנתונים בו נעשה שימוש: בכל מבנה נתונים קיימות נקודות עדינות במימוש המטפלות במקרי קצה שעלולים לצוץ מטבע הגדרת מבנה הנתונים: גלישה וחמיקה ברשימות מקושרות, מפתחות ערבול כפולים בטבלאות ערבול וכן הלאה. ידע מוקדם על מבנה הנתונים בו נעשה שימוש מאפשר בדיקה מושכלת של הרכיב על ידי מיקוד הבדיקות באזורים המועדים לפורענות בקוד.

הנה תרשים כללי לתהליך הפקת וביצוע בדיקות מבוססות מבנה:בדיקות מבוססות מבנה מתאימות לקטעי קוד קטנים יחסית בסדר גודל של שגרה, ולא לרכיבים גדולים בהקף של ספרייה. הסיבה לכך היא שככל שקטע הקוד גדול יותר, כך קשה יותר להפוך מידע על אופן מימושו לבדיקה ממנה ניתן ללמוד על שגיאה:
יתכן, למשל, שהקוד של טבלאות הערבול אינו מטפל כהלכה במפתחות כפולים, אבל שגיאה זו מוסתרת מאחורי טיפול נכון בחריגות שמבצע הקוד העושה שימוש בטבלת הערבול. במצב כזה, בדיקה המתקיפה את נקודת התורפה הזו במימוש של טבלאות הערבול תכשל, כלומר לא תגלה את השגיאה למרות שהיא אכן קיימת.

מחלקות שקילות לתחילת הדף בדיקת מסלולים
©איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן