האתר הישראלי להנדסת תכנה

דף ראשי | מפת האתר | רשימת מושגים | מקורות נוספים | אודות
תכן תכנת זמן אמת - המשך

תכן תכנת זמן אמת

בפרק זה:
 • נבין את המושג של מערכת זמן-אמת ומדוע מערכות זמן-אמת ממומשות בדרך-כלל כאוסף של תהליכים בו-זמניים
 • נראה תהליך תכן למערכות זמן-אמת
 • נבין את תפקידו של המבצע במערכות זמן-אמת
 • נכיר ארכיטקטורות תהליכים נפוצות למערכות ניטור ושליטה ולמערכות רכישת מידע
 • מטרתו של פרק זה היא להציג טכניקות הנמצאות בשימוש בתכן מערכות זמן אמת ולתאר מספר ארכיטקטורות כלליות של מערכות זמן-אמת.
  מערכות מחשוב רבות משמשות לתפעול מכשור אלקטרוני, היכול להיות מכשיר חשמל ביתי או רובוט תעשייתי במפעל רכב. מערכות אלו מתקשרות ישירות עם התקני חומרה. התוכנה במערכות אלו מערכת זמן אמת משובצת הנדרשת להגיב על אירועים שחוללו על ידי החומרה ולהוציא אותות בקרה בתגובה לאירועים אלו. התכנה משובצת במערכת חומרה גדולה יותר ונדרשת להגיב בזמן אמת לאירועים מסביבתה של המערכת.

  מערכות זמן-אמת הן שונות מסוגים אחרים של מערכות תכנה. פעולתן התקינה תלויה ביכולת התגובה של המערכת לאירועים בתוך פרק זמן (קצר, בדרך כלל) מוגדר מראש.
  נגדיר מעט במדויק יותר את המושג של מערכת זמן אמת:

  מערכת זמן-אמת היא מערכת תכנה שפעולתה התקינה תלויה בתוצאות המופקות על ידיה ובזמן בו הופקו תוצאות אלה. מערכת זמן-אמת "רכה" היא מערכת שפעולתה מתדרדרת אם התוצאות אינן מופקות בהתאם להגדרת הזמן הנדרש. מערכת זמן-אמת "קשיחה" היא מערכת שפעולתה שגויה אם התוצאות אינן מופקות בהתאם להגדרת הזמן הנדרש.

  לתחילת הדף תכן תכנת זמן אמת - המשך
  ©איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן