האתר הישראלי להנדסת תכנה

דף ראשי | מפת האתר | רשימת מושגים | מקורות נוספים | אודות
תכן ממשקי משתמש הידודיות

עקרונות

בניית ממשק למשתמש חייב להתחיל מהבנה שמשתמשי המערכת הם בני אדם, על חושותיהם ומגבלותיהם. המשתמשים בדרך כלל אינם אנשי מחשבים. על המערכת לדבר עמם במונחים המוכרים להם מתחום העבודה של המערכת. הם גם נוטים לטעות, ועל המערכת לספק דרך כלשהי לתקן טעויות אלו או לפחות לוודא עם המשתמש את כוונותיו לפני ביצוע פעולה בלתי הפיכה. בתכן ממשק למשתמש חשובה נוחותו של המשתמש, ולא נוחותו של המממש.

הנה מספר עקרונות חשובים בנושא:

  • מוכרות למשתמש: על הממשק לעשות שימוש במונחים ומושגים הלקוחים מנסיונם של האנשים המיועדים לעשות את השימוש הרב ביותר במערכת. את פרטי המימוש של המערכת (קבצים, מבני נתונים וכו') יש להסתיר.
  • עקביות: הממשק צריך להיות אחיד בכל המסכים ובכל הטפסים עד כמה שניתן, הן מבחינת המראה והן מבחינת התפעול. אחידות כזו מקצרת את זמן ההכשרה של המשתמשים ומאפשרת להם לנצל ידע מחלק אחד של המערכת לשימוש פשוט בחלק אחר. הדבר נכון במיוחד לשימוש במקשי קיצור. משתמש הרגיל לביצוע פעולה מסוימת על ידי לחיצה על צירוף מקשים מסוים לא יבין את מהות הטעות שעשה אם בחלק אחר במערכת לאותו צירוף מקשים תהיה משמעות אחרת.
  • מיעוט הפתעות: אסור למשתמש להיות מופתע מהתנהגות המערכת. התנהגות המערכת צריכה להיות צפויה וברורה. בני אדם מטבעם נוטים למדל תופעות, והם מגבשים תפיסה מסוימת של התנהגות המערכת ומצפים להתנהגות דומה בעתיד על סמך הנסיון שצברו בעבודה איתה. התנהגות בלתי צפויה מבלבלת ומרגיזה את המשתמשים ותפחית את רצונם להמשיל ולהשתמש בה.
  • התאוששות: הממשק צריך לאפשר למשתמש לתקן טעויות שביצע. לא ניתן למנוע במאת האחוזים את האפשרות לביצוע טעויות על ידי המשתמש. לכן על הממשק לבקש אישור לפני ביצוע פעולה בלתי הפיכה. מאחר והוכח כי משתמשים רבים נוטים להתעלם מתוכן הבקשה ולאשר את הפעולה אוטומטית, ממשק מוצלח יחליף מדי פעם את מיקום כפתורי האישור והביטול כדי להרגיל את המשתמש להתייחס לבקשת האישור בתשומת לב. לאחר שכבר נעשתה הטעות, צריך הממשק לספק אפשרות ביטול לפעולה האחרונה, או – רצוי – לפעולות האחרונות (היות ולעתים המשתמש מבחין רק לאחר זמן בטעות).
  • הדרכת המשתמש: הממשק צריך לספק למשתמש הסבר מובן לגבי טעויות בתפעול ועזרה רגישה-למיקום. העזרה צריכה להיות זמינה במספר רמות. המשתמש הטירון יצטרך עזרה כללית המציגה את אופן השימוש הבסיסי במערכת. המשתמש המנוסה יצטרך עזרה נקודתית יותר לצורך הבהרת פרט זה או אחר שאינו מובן לו. בכל מקרה על כמות המידע הניתן כעזרה להיות מבוקר. עודף מידע אינו יעיל כמעט כמו העדרו.
  • מגוון משתמשים: על הממשק לספק שירותי הידודיות עבור משתמשים שונים. המשתמשים נחלקים לקבוצות שונות לפי מידת היכרותם עם המערכת ולפי גילם, השכלתם ויכולותיהם הגופניות. משתמשים "כבדים" צריכים הדרכה מעטה וממשק מקוצר. טירונים צריכים יותר הדרכה ממנוסים, ואנשים מבוגרים עלולים להזדקק לטקסט גדול, לחצנים רחוקים זה מזה ואפילו ממשק קולי במקום ויזואלי.
  • תכן ממשקי משתמש לתחילת הדף הידודיות
    ©איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן