האתר הישראלי להנדסת תכנה

דף ראשי | מפת האתר | רשימת מושגים | מקורות נוספים | אודות
הערכת האבטחה

בחן את עצמך

לפניך מבחן קצר לפיו תוכל לקבוע את מידת הבנתך את הפרק שקראת זה עתה.

1) מהו קו ההגנה התכנותי האחרון לפני ביצוע פעולה בלתי הפיכה ?

ניתוח סטטי
שגרות
חריגות
קביעות

2) מהו מתאר ההפעלה של המערכת ?

מסמך המתאר את אופן הפעלתה
פונקצית ההתפלגות של מרחב הקלטים שלה
דו"ח שימוש במערכת המתקבל מלקוחות
אף תשובה אינה נכונה

3) מדוע בדיקות סטטיסטיות אינן מדויקות דיין עבור מערכות קריטיות ?

בגלל ההשלכות החמורות של כל תקלה
בגלל הקושי לאמוד באופן אמין מערכות בעלות אמינות גבוהה
מכיון שעדיין לא פותחו מדדים סטטיסטיים טובים למערכות קריטיות
תשובות 1 ו - 2 נכונות

4) כיצד ניתן להדגים כי מערכת היא בטוחה ?

על ידי שימוי במדמה מוצלח
על ידי הפעלת המערכת בתנאי מעבדה מבוקרים
על ידי הוכחה בשלילה של התנאים הנדרשים לצורך התפתחות תאונה
אף תשובה אינה נכונה

5) כיצד ניתן להבטיח כי תהליכי הפיתוח מייצרים מערכת בטוחה ?

על ידי הקצאת אדם מנוסה לתפקיד אחראי הבטיחות
על ידי הפצת מסמכי בטיחות לפני כל מחזור פיתוח גדול
על ידי הקצאת מפגעי הבטיחות לכמה שיותר אנשים, על מנת לוודא שיטופלו כראוי
תשובות 1 ו - 3 נכונות

6) מדוע קשה יותר לאמת את רמת האבטחה מאשר את רמת הבטיחות של המערכת ?

מכיון שפרצת אבטחה אינה גורמת לנזקים מוגדרים כמו מפגע בטיחותי
מכיון שכשלי אבטחה מנוצלים בזדון וקשה לצפותם
מכיון שתחום הבטיחות קיים זמן רב ואילו נושא האבטחה הוא חדש יחסית
כל התשובות נכונות

הערכת האבטחה לתחילת הדף
©איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן