האתר הישראלי להנדסת תכנה

דף ראשי | מפת האתר | רשימת מושגים | מקורות נוספים | אודות
תכן המערכת תכנות זמן-אמת

מידול מערכות זמן-אמת

מערכות זמן-אמת נדרשות להגיב לאירועים המתרחשים במרווחי זמן בלתי סדירים. אירועים (או גירויים) אלה גורמים למערכת לעתים קרובות לעבור למצב אחר. מסיבה זו, תכן בעזרת מכונת מצבים (שכבר הכרנו) יכול לשמש לתיאור מערכת זמן-אמת.
מודל מצבים של מערכת מניח שבכל רגע נתון המערכת נמצאת באחד מתוך מספר מצבים אפשריים. כאשר מתקבל גירוי יתכן מעבר למצב אחר. לדוגמא, מערכת השולטת על שסתום עשויה לעבור ממצב "שסתום פתוח" למצב "שסתום סגור" על פי הוראת מפעיל (הגירוי).

הנה דוגמא לגישת מכונת המצבים לצורך מידול תנור מיקרוגל:המלבנים המעוגלים מציינים את מצבי המערכת והחיצים את הגירויים השונים. שים לב שהשמות שנבחרו למצבים הם תאוריים והמידע המצורף להם מצביע על פעולות מנגנוני הגישה או על מידע שיש להציג.

ניתן לעקוב אחר פעולת התנור על ידי מעבר על המודל משמאל לימין. במצב ההתחלתי (Waiting), המשתמש יכול לבחור בין הפעלת עוצמה מלאה או חלקית. אל המצב הבא עוברים כאשר המשתמש לוחץ על כפתור קוצב הזמן וקובע זמן לפעולתו. פעולת התנור תחל כאשר דלת התנור תיסגר והמערכת תעבור למצב עבודה (Opearion). לבסוף, כאשר הבישול הסתיים, התנור חוזר למצב ההתחלתי (Waiting).

תכן המערכת לתחילת הדף תכנות זמן-אמת
©איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן