האתר הישראלי להנדסת תכנה

דף ראשי | מפת האתר | רשימת מושגים | מקורות נוספים | אודות
תכן כוון עצמים עצמים ומחלקות עצמים

תכן כוון עצמים - המשך

הנה דוגמה למערכת המורכבת מעצמים הידודיים:מערכות כוונות עצמים הן בדרך כלל בעלות תחזוקתיות גבוהה, היות והעצמים בלתי תלויים זה בזה. ניתן להבין ולשנות עצמים כישויות עצמאיות, ללא תלות בעצמים אחרים. שינוי המימוש של עצם מסוים או הוספת שרותים לו אינה צריכה להשפיע על עצמים אחרים במערכת.
היות ועצמים מקושרים ל"דברים", ישנו לעתים קרובות מיפוי מדויק בין ישויות בעולם האמיתי ובין העצמים המייצגים אותם ו/או השולטים בהם במערכת התכנה, דבר שכמובן שמשפר את ההבנה ומתוך כך גם את התחזוקתיות של התכן.

עצמים הם בעלי פוטנציאל טבעי למחזור היות והם מהווים כימוס עצמאי של מצב ופעולות. ניתן לפתח תכנים על ידי שימוש בעצמים שכבר נבנו בתכנים קודמים פשוט מכיון שכלב (למשל) הוא כלב בין אם מנתחים מערכת לניהול גני חיות ובין אם מנתחים מערכת לניהול מרפאות וטרינריות. לכן עצם שממדל "כלב" עבור מערכת מסוימת יהיה תקף (בשינויים מעטים) גם עבור מערכת אחרת.
מחזור גם יכול להוביל למעבר לשימוש בעצמים סטנדרטיים (ובכך לשפר את יכולת הבנת התכן) והוא אף מפחית את הסיכון הכרוך בפיתוח תכנה. עם זאת, כפי שנראה בהמשך עדיף לעתים למחזר אוספים של עצמים (רכיבים או מסגרות עבודה) מאשר עצמים בודדים.

מספר שיטות לתכן כוון-עצמים הוצעו במהלך שנות ה – 90'. צורות הרישום בשיטות אלו אוחדו להגדרה של שפת UML ולתהליך תכן. אנו נעשה שימוש בשפת UML (שהיא שפת התכן כוון-העצמים המקובלת כיום) במהלך פרק זה.

תכן כוון עצמים לתחילת הדף עצמים ומחלקות עצמים
©איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן