האתר הישראלי להנדסת תכנה

דף ראשי | מפת האתר | רשימת מושגים | מקורות נוספים | אודות
הצגת מידע שימוש בצבע

הצגת מידע - המשך

כאשר בונים מודל תצוגה לנתונים יש לקחת בחשבון מספר גורמים:

 • האם המשתמש צריך מידע מדויק, או דווקא הפרשים בין ערכי הנתונים ?
 • מהי תדירות שינוי הנתונים ? האם השינוי צריך להשתקף מיידית בתצוגה ?
 • האם המשתמש צריך לבצע פעולה כלשהי בתגובה לשינוי ?
 • האם נדרש טפלול ישיר של הנתונים ?
 • האם הנתונים מספריים, טקסטואליים או אחרים ?
 • כדאי להציג מידע באופן טקסטואלי כאשר המשתמש צריך ערכים מדוייקים בתצוגה והנתונים אינם משתנים במהירות. אם קצב עדכון הנתונים הוא גבוה, כדאי להיעזר בתצוגה גרפית לא-כמותית האפשרת למשתמש לקבל הערכה סבירה על המצב הנוכחי במבט חטוף (בדומה ללוח המחוונים ברכב).
  הנה מספר דרכים נוחות להצגת מידע כזו:  רצוי לעשות שימוש בטקסט מודגש כדי להסב את תשומת לבו של המשתמש לאזורים במסך הדורשים את התייחסותו, כמו למשל הודעות שגיאה. הנה דוגמא לכך:  כיום נעשה שימוש רב בתצוגות מרחביות. רשתות תקשורת מוצגות גרפית בצורה קריאה וברורה המאפשרת לקבל תמונה מדויקת על מצב הרשת (תקלות, עומסים וכו') מבלי לקרוא נתוני טקסט כלל. מודלים פיזיקליים, כימיים וביולוגים מוצגים באופן תלת מימדי המספק הדמיה מרחבית מלאה למבנים מסובכים מאוד לבנייה במציאות.

  הצגת מידע לתחילת הדף שימוש בצבע
  ©איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן