האתר הישראלי להנדסת תכנה

דף ראשי | מפת האתר | רשימת מושגים | מקורות נוספים | אודות

מי מנהל את זה ?

קוד פתוח אין משמעו אנרכיה. להיפך: דווקא בגלל הפיזור (של המפתחים) והביזור (של המשימות) על הפרויקט להיות מנוהל היטב על מנת שתהליך הפיתוח יישאר יעיל.

את הפרויקט מנהל בדרך כלל ארגון ללא כוונת רווח כלשהו. לעתים ממומן הארגון על ידי בית תכנה השואף לשפר את מוצריו שלו בדרך זו ולעתים מהווה הפרויקט מיזם פרטי של מפתחים בעלי יותר מדי זמן פנוי ופחות מדי תחביבים. הפרויקט אף עשוי להיות אקדמי (או לפחות להתחיל כך) ולהפוך למסחרי בשלב מאוחר יותר.

ניהול פרויקט כזה מחייב למעשה פיתוח דרך רשת האינטרנט. את הפיתוח עצמו עושים המפתחים בביתם ואת בקרת התצורה, העדכונים והשאלות הם מעבירים דרך הרשת למרכז הפיתוח.
לשם כך קיימים מספר כלים:
ראשית, מערכת בקרת תצורה בעלת ממשק אינטרנטי המאפשר למשוך את הגרסא המעודכנת ביותר של הקוד בכל רגע נתון. מערכת כזו מבטיחה, כבכל פרויקט, כי שינויים מקבילים על ידי מפתחים שונים לא ייצרו סתירות בין גרסאות שונות של הקבצים.
שנית, ישנם בדרך כלל רשימת דיוור וקבוצת ידיעות בה ניתן להרשם לשם קבלת עדכונים ושליחת שאלות (ואף תשובה על שאלות אחרים) בנוגע לפרויקט. ברשימות הדיוור מופצות הכרזות על גרסאות חדשות של המערכת, למשל.

הזכות הסופית לקבוע אילו תוספות יכנסו לפרויקט ובאיזו גרסה שמור לצוות הפיתוח, משום שהוא גם נושא באחריות לאיכות המוצר. לפרויקט יש מפת דרכים כמקובל בכל פרויקט והמטרה היא לעמוד בו למרות הזמינות המשתנה של התורמים. הנחת העבודה היא כי את התוספות החשובות והעיקריות (כמו גם את התקלות הקריטיות ביותר) נוטל על עצמו צוות הפיתוח, כך שאי זמינות של מפתח מסוים אינה מעכבת את הגרסאות המתוכננות.

לתחילת הדף
©איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן