האתר הישראלי להנדסת תכנה

דף ראשי | מפת האתר | רשימת מושגים | מקורות נוספים | אודות
תכן מערכות בטוחות

בחן את עצמך

לפניך מבחן קצר לפיו תוכל לקבוע את מידת הבנתך את הפרק שקראת זה עתה.

1) מהו היתרון בהגדרת שגיאות ברמת היישום כחריגות ?

אין בכך יתרון מעשי. זוהי נוחות סגנונית בלבד
הגדרה כזו מאפשרת למהדר לוודא טיפול בחריגות
הטיפול בכל סוגי השגיאות הופך אחיד
תשובות 2 ו - 3 נכונות

2) מדוע שימוש בשפות תכנות ברמות נמוכות מועד יותר ליצור שגיאות ?

מכיון שהמהדרים שלהן פחות טובים משל שפות תכנות ברמות גבוהות
שפות תכנות ברמות נמוכות אינן מועדות יותר ליצור שגיאות מכל שפה אחרת
היות והן מאפשרות גישה פיזית ישירה לזכרון
אף תשובה אינה נכונה

3) מדוע יש להעדיף הפרדה בין התפקוד לבין המימוש ?

כדי ליצר קוד עם צימוד חלש
כדי לאפשר למהדר להבין בקלות כיצד להדר את הקוד
אין בכך כל צורך. הדבר יוצר בלבול מיותר
תשובות 1 ו - 3 נכונות

4) איזו מן הבאות אינה דרך להעריך שלמות נתונים ?

תכנות מתגונן
סיכום ביקורת
קישורים יתירים
אף תשובה אינה נכונה

5) באיזו גישת התאוששות עושים שימוש בתצלומי חטף ?

התאוששות לפנים
התאוששות לאחור
בשתי השיטות
אף תשובה אינה נכונה

6) מהו ההבדל בין תכנות רב גרסאות לשימוש באזורי התאוששות ?

תכנות רב גרסאות מחייב צוותים שונים. את אזורי ההתאוששות יכול לממש צוות יחיד
תכנות רב גרסאות מחייב מערכת מבוזרת.
בתכנות רב גרסאות, הגרסאות רצות במקביל. אזורי התאוששות מופעלים באופן סדרתי
תשובות 1 ו -3 נכונות

7) איזו מהפעילויות הבאות חשובה לצורך פיתוח תכנה אמינה ?

בדיקת מודלים
ניתוח סטטי
ניהול דרישות
כל התשובות נכונות

תכן מערכות בטוחות לתחילת הדף
©איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן