האתר הישראלי להנדסת תכנה

דף ראשי | מפת האתר | רשימת מושגים | מקורות נוספים | אודות
מזעור תקלות

פיתוח מערכות קריטיות

בפרק זה:
 • נכיר טכניקות פיתוח תכנה המסייעות להמנע מהכנסת תקלות למערכת
 • נבין את המושג של סבולת לתקלות תכנה וכיצד תכנות הגנתי עשוי לסייע בתמיכה בסבולת לתקלות
 • נראה כיצד שרותי טיפול בחריגות המוצעים על ידי שפות תכנות שונות ניתנים לשימוש לצורך מימוש מערכות בעלות סבולת לתקלות
 • נציג שתי גישות למימוש ארכיטקטורות סובלות תקלות: תכנות במספר גרסאות וקטעי התאוששות
 • מטרתו של פרק זה היא להציג טכניקות מימוש המשמשות לפיתוח מערכת קריטיות.
  שפות התכנה וטכניקות הפיתוח השתכללו רבות במרוצת עשרים השנים האחרונות, והם מאפשרים כיום פיתוח של מערכות אמינות ובטוחות יותר מאי פעם. יעידו על כך כלי הפיתוח הרבים העומדים לרשות המפתחים כיום לצורך פיתוח נכון של המערכת ובחינתה במהלך הפיתוח.
  למרות זאת, כאשר מדובר במערכת קריטיות יש צורך בטכניקות מיוחדות לצורך הבטחת המהימנות הנדרשת מהן. ישנן למעשה שתי גישות משלימות לצורך כך:

 • המנעות מתקלות: המערכת מפותחת בטכניקות הממזערות את הסיכוי לכניסת תקלות למערכת עקב שגיאות המפתחים. מטרה זו מושגת על ידי מזעור שגיאות (שימוש בטכניקות תכנות המקטינות את הסיכוי להכנסת תקלה למערכת) ועל ידי גילוי שגיאות (שימוש בטכניקות תיקוף המאפשרות את גילוי ותיקון התקלות הללו עוד לפני מסירת המערכת ללקוח).
 • סבולת לתקלות: המערכת מפותחת כך שתקלות, כאשר הן כבר מתרחשות, מוכלות בתוך התנהגות המערכת ומקבלות טיפול הולם לפני שיהפכו לכשלים במערכת.
 • לתחילת הדף מזעור תקלות
  ©איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן