האתר הישראלי להנדסת תכנה

דף ראשי | מפת האתר | רשימת מושגים | מקורות נוספים | אודות
בדיקת מסלולים בדיקות מעלה-מטה ומטה-מעלה

בדיקות כילול

רכיב שעבר בהצלחה את שלב הבדיקות מוכלל אל תוך המערכת הקיימת במטרה לשלב את היכולות החדשות שהוא מציג.
בדיקות הכילול עוסקות בבדיקת ההידודיות בין הרכיבים במטרה לגלות בעיות ולמקדן ברכיב או ברכיבים שאינם תואמים את הדרישות מהם. הבעיה מתחילה מיד כאשר משלבים שני רכיבים זה עם זה: מסתבר ששני רכיבים שכל אחד מהם עובד באופן תקין בנפרד אינם מבטיחים פעולה תקינה כאשר ישולבו זה עם זה.
לכן יש להתחיל בתהליך הכילול (והבדיקות הנלוות אליו) בשלב מוקדם ככל האפשר בתהליך הפיתוח ולבצע כילול תוספתי של רכיבים חדשים, היינו: להוסיף כל רכיב שסיים את שלב הבדיקות בהצלחה לרכיבי המערכת שכבר הוכללו. גישה זו מאפשרת לצוות הכילול לתכנן בדיקות כילול נתיקות המתמקדות בהידודיות בין הרכיב שהתוסף לרכיבים הקיימים ולהניח כי בעיות חדשות המתעוררות בבדיקות מקורן ברכיב החדש שהתוסף.

הנה תרשים המתאר את תהליך הכילול התוספתי של רכיבים בזה אחר זה. שים לב כיצד מתוספות יחד עם הרכיב בדיקות הכילול שלו:למרבה הצער, המציאות אינה עד כדי כך פשוטה. העובדה שרכיב חדש הציג תקלה חדשה במערכת אין משמעותה בהכרח שההידודיות בינו לבין רכיב אחר היא מקור הבעיה. יתכן שהפונקציונליות החדשה שהכניס למערכת חשפה שגיאה ברכיב אחר שאותו חלק בו המשתתף ביכולת החדשה היה עד כה רדום.

הקושי במיקוד הבעיה כאשר היא נובעת מהקשר ההידודי בין מספר רכיבים הופך את מציאת השגיאות הללו לתהליך קשה הרבה יותר מניפוי שגיאות ברמת הרכיב הבודד. על צוותי הפיתוח האחראים לרכיבים המעורבים בתקלה לעבוד במשותף על מנת למקם את הבעיה ולהבין איזה רכיב אחראי לה. פעמים רבות מסתבר שהאשמה משותפת לכמה רכיבים אשר כל אחד מהם תרם קוד לא זהיר (שלא בהכרח גורם לבעיה כלשהי בעצמו) ששילובו באחרים יצר את התקלה.

בדיקת מסלולים לתחילת הדף בדיקות מעלה-מטה ומטה-מעלה
©איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן